Začala od první třídy a získané zkušenosti z prvního půlroku jsou víc než povzbuzující. S programem se Liběšičtí seznámili na základní škole v Povrlech, kde funguje zhruba 15 let. Na zkušenou tam celý rok jezdila třídní učitelka Irena Hamouzová a o prázdninách absolvovala intenzivní letní semináře. Stejnou praxí prochází v současné době její kolegyně, která povede prvňáčky v dalším školním roce.

Stalo se také v Liběšicích: Chcete koupit zámek? Připravte si 40 milionů!

„Přístup tohoto vzdělávacího programu je založen na přesných pravidlech a skupinové formě výuky, což je základní rozdíl od jiných metod či postupů. Žáci se v něm od malička učí ke spolupráci a komunikaci mezi sebou, což je jedna z dispozic, kterou budou potřebovat celý život. Základní cíle lze shrnout do třech bodů – dítě jako tvůrce svého vzdělávání, rodič jako vítaný partner a učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě,“ vysvětlil ředitel liběšické školy Jan Táborský.

Práce v centrech je novinkou pro děti, které přišly z mateřské školy a neumí ještě psát a počítat, proto učitelce v prvním ročníku pomáhá asistentka.

„Pouze v pondělí probíhá běžná výuka předmětů, ostatní dny se vždy dvě vyučovací hodiny žáci zapojují do skupinek některého ze čtyř center. Během týdne, kdy je vyhlášeno určité téma, je postupně navštíví a plní v nich zadané úkoly, v kterých by se téma mělo promítnout. V centrech pracují dvě hodiny samostatně, společně se radí, případně se informují u spolužáků, kteří byli v daném centru minulý den. Po práci žáci dvouhodinovku zhodnotí společným kruhem a poslední hodinu dne probereme například zbývající látku,“ popsala Irena Hamouzová.

Pedagogové z liběšické školy chtějí s novým programem seznámit také rodiče příštích prvňáčků a další zájemce. Ve dnech 29. až 31. března pro ně proto připravují dny otevřených dveří, zájemci se mohou zúčastnit přímo výuky, a to vždy od 8.45 do 10.45 hodin.

Přečtěte si: KRÁTCE: Co se děje na Litoměřicku? Přečtěte si stručný přehled