K odstranění humusu a obnažení štěrkopískového substrátu přistoupili ochránci přírody kvůli rozšíření biotopu vhodného pro endemickou rostlinu hvozdík písečný český. Tato rostlinka se celosvětově vyskytuje pouze v této lokalitě.

„Celé opatření provádíme v rámci záchranného programu a kromě cíle rozšířit populaci vzácného hvozdíku je snahou i rozšíření cenného biotopu otevřených trávníků písčin s paličkovcem a psinečkem,“ uvedla Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.

Hvozdík písečný český je vytrvalá bíle kvetoucí rostlina tvořící husté trsy o výšce přibližně 15 centimetrů. Je endemitem pleistocénních štěrkopískových teras u Roudnice nad Labem, které jsou součástí Chráněné krajinné oblasti České středohoří.

České středohoří nabízí také jednoho vetřelce z americké fauny. Svah kopce Lovoš pokrývají stovky pichlavých opuncií, které zde rostou už od padesátých let. Amatérský pokus se tehdy uchytil.
Kaktus z Ameriky najdete i nad Lovosicemi, botanici z toho nadšeni nejsou

„Hvozdík písečný český se vyskytuje v rozvolněných travinných společenstvech na píscích a štěrkopíscích. Dříve se mu dařilo zejména na suchých pastvinách, které pro něj byly zřejmě optimálním biotopem. Byl dokonce tak hojný, že se prodával v kyticích na trzích,“ popsala zmíněné agentura na svých webových stránkách.

V současné době je tato rostlina kriticky ohroženým druhem.Písčité stráně u Klenče a Vražkova s výskytem hvozdíku byly prohlášeny za přírodní rezervaci už v roce 1934. V současné době je území chráněno jako Národní přírodní památka (NPP). Kleneč je jedinou dochovanou původní lokalitou hvozdíku písečného českého.

Natrolit z Mariánské skály.
Kam jít na vzácné kameny? V Českém středohoří téměř kamkoli, říká znalec

Jeho záchrana v uvedené lokalitě probíhá už delší dobu. K masivnímu mechanizovanému stržení drnu v NPP Kleneč došlo už v roce 1999. „Tento zásah znamenal zlom v ochraně tohoto druhu. Hvozdík se na obnaženou písčinu začal spontánně šířit a cesta k záchraně tohoto druhu se otevřela,“ uvedli autoři odborného textu Anna Šlechtová a Jiří Bělohoubek.

Mohlo by vás zajímat: Po liběšickém zámku půjde do dražby i ten v Milešově. Domov ho opustí do Vánoc

Zdroj: se svolením Ústeckého kraje