Po úspěšné dražbě, po které město do svých rukou získalo diskutovanou památku, začalo jednání o potřebných opravách. Ty se však nakonec musely oddálit kvůli dluhu města. „Už jsem měl vybranou firmu, která by mohla zajistit pivovar lepším a lacinějším způsobem, než rozřezáním. V rezervě města byly peníze, které by potřebné opravy pivovaru mohly pokrýt. Vše bylo na cestě, jenomže nakonec do toho spadlo to placení 36 milionů korun. Co jsem však zaslechl, město by v současné době mělo peníze potřebné k opravám objektu znovu mít. Do podzimu by se mělo provizorně zastřešovat," uvedl hlavní iniciátor akce na záchranu pivovaru a zastupitel Roudnice nad Labem Jiří Brodský.

Ještě před několika měsíci město nevědělo, jak s nově nabytým majetkem naložit. „Myšlenka, jak pivovar jako město využít, není úplně dotažená. Peníze na to navíc také chybí. Naším cílem je tuto památku zachovat. Z vynaloženými prostředky však musíme nakládat velmi opatrně," vysvětlil v květnu místostarosta Michal Cihla.

Teď to vypadá, že by se pivovar mohl konečně dočkat potřebných oprav. Památka se může navíc znovu dostat do rukou soukromníka. Ten by zde chtěl vyrábět pivo. „Za panem místostarostou Michalem Cihlou byli dva potencionální zájemci o roudnický pivovar. Měli to být pivovarníci z Vysokého Chlumce. Je to však ještě nepotvrzené, na zastupitelstvu se to neprojednávalo. Pokud by ale podnikatelé zájem projevili, o věci by se jednat začalo," prozradil Brodský.
Místostarosta Cihla, který s potencionálním zájemcem jednal, slova zastupitele Brodského upřesnil.

„Zájemce je zatím jeden. Je to zájemce, který již podobný pivovar zrekonstruoval a měl by tam vařit pivo. My, jako město, jsme mu poskytli plány objektu a veškeré potřebné podklady.

Teprve potom zájemce navrhne, jak by si představoval provoz, jak by mohl objekt zrekonstruovat a co by v něm skutečně provozoval. Výroba piva je složitá na odpadní vody, proto jsme předali i dokumentaci k řešení odpadů. Teď čekáme, jakým způsobem se zájemce k věci postaví," sdělil místostarosta.
Další schůzka s potencionálním zájemcem by se podle místostarosty mohla uskutečnit v polovině září.

Zda se bude jednat o pronájem či prodej objektu, se zatím závazně neřešilo.

„Projednávali jsme obě možné formy – prodej i pronájem. Je otázka, co by bylo optimálnější," doplnil místostarosta.