Důvodem pro dvoudenní volno je nastávající chřipková epidemie jak mezi žáky školy, tak i mezi pedagogickým sborem a z toho vyplývající organizační problémy. Vedení školy zároveň informovalo, že je omezena také výuka tělesné výchovy, pracovního vyučování a zrušené zájmové kroužky.

Rodičům dětí škola doporučuje sledovat další sdělení ředitelství školy nebo třídních učitelů.