„Pro děti členů Integrovaného záchranného systému a pracovníků v sociálních službách zůstane otevřena mateřská škola v Baarově ulici, která se nachází blízko nemocnice,“ uvedla Iveta Hejduková z litoměřického městského úřadu.

Pro školní děti ve věku od 6 do 10 let zaměstnanců IZS a sociálních služeb zůstává nadále k dispozici, a to i během podzimních prázdnin, Základní škola U Stadionu. „O děti svých zaměstnanců se stará i nemocnice. Zřídila pro ně provizorní školu, do které mohou i poslední říjnový týden docházet. Sídlí na samostatném patře na jedné ze stanic dětského oddělení, která je pro pacienty momentálně uzavřená. Určena je pro děti už od tří let, funguje od 6.30 do 19.30 hodin,“ doplnila Iveta Hejduková.