„O rekonstrukci školky jsme uvažovali delší dobu. Důvodem byl především nevyhovující stav oken, která již nešla otvírat. V kuchyni školní jídelny zase nevyhovovala vzduchotechnika. Dalším z důvodů byla velká spotřeba plynu a ošklivý vzhled budovy," uvedla místostarostka Třebenic Eva Hajná.

Práce začaly loni v září a trvaly rok. Náklady se vyšplhaly k 15,4 milionu korun, z toho 7,1 milionu pokryla dotace od Ministerstva životního prostředí.

Budovy mateřinky, přilehlé jídelny a školní družiny se dočkaly nového kabátu.

Nezůstalo ovšem jen u toho. Snížit energetickou náročnost se vedení města rozhodlo i u budovy školní družiny na Paříkově náměstí. „Byla instalována plastová okna a dveře, budova byla od sklepní části odvlhčena, následně zateplena a získala také nový kabát," popsala místostarostka.

Práce za 6,5 milionu korun začaly v dubnu a skončily v říjnu. Státní fond životního prostředí tentokrát poskytl částku ve výši 3,5 milionu.

Budovy mateřinky, přilehlé jídelny a školní družiny se dočkaly nového kabátu.

Od Ministerstva životního prostředí Třebenice rovněž získaly dotaci na akci s názvem „Projekt sadových úprav pro město Třebenice".

Nové zeleně se dočkal park na náměstí, u zdravotního střediska a také u fotbalového hřiště v Medvědicích. „Rozpočet na tuto akci činil 1,5 milionu korun, dotace činila milion korun," shrnula Hajná.

Ministerstvo životního prostředí tak na akce v Třebenicích pro rok 2015 poskytlo dotace v celkové výši 11,6 milionu korun. „Na spolupodíl k nim si město muselo vzít úvěr od banky, který v letošním roce začalo splácet," dodala Eva Hajná. Foto: D