Stavební práce postupně dokončují

Největší změny pocítí rodiče předškolních dětí, pro něž v Litoměřicích a Roudnici n.L. otevírají nové školky. Města tímto vyřešila narůstající poptávku po umístění dětí do školek, aby bylo vyhověno téměř všem zájemcům.

Velké změny se ale během prázdnin udály i v základních školách. „Právě byly dokončeny práce na výměně oken. Dopadlo to výborně, všech 350 oken je zasazeno a děti budou moci přijít normálně do školy,“ říká Václav Hladík, ředitel ZŠ Ostrovní ve Štětí, která prochází velkou rekonstrukcí. Na škole probíhají ještě další zateplovací práce, ale ty výuku nijak neovlivní.

Stavělo se i v ZŠ Školní v Roudnici n. L., kde jsou již připraveny nové prostory pro DDM Trend. U ZŠ Karla Jeřábka v Roudnici n. L. probíhá stavba nové tělocvičny a ZŠ Antonína Baráka v Lovosicích by se ještě letos měla dočkat lepších šaten pro žáky.

Na děti čeká nové moderní vybavení

Další investice věnovali zřizovatelé do nového vybavení škol. „Během prázdnin jsme zařídili novou počítačovou učebnu se třinácti počítači. Také jsme dokupovali nerezové zařízení do kuchyně,“ říká ředitelka ZŠ Školní v Roudnici n.L. Zuzana Zrzavá.

Na žáky ZŠ Antonína Baráka v Lovosicích čeká nová interaktivní tabule. Na moderní vybavení se mohou těšit i děti navštěvující ZŠ Havlíčkova v Litoměřicích. „Zařídili jsme novou počítačovou učebnu s interaktivní tabulí a většina tříd je vybavena novým nábytkem,“ prozrazuje ředitel ZŠ Havlíčkova Vladimír Vaněk.

Žáci ZŠ Školní ve Štětí se zase mohou těšit na dvě sportovní hřiště.

Snaží se žákům zpestřit výuku

Kromě materiálního zabezpečení se snaží školy dětem různým způsobem oživit vyučování. ZŠ Havlíčkova v Litoměřicích letos realizuje už potřetí projekt „Třída plná pohody“, jehož účelem je vytvořit dobré vztahy mezi dětmi.

„Žáci šesté třídy pojedou v září a v říjnu na společné setkání mimo Litoměřice. To má napomoci utvoření nového kolektivu a usnadnit jim vstup na druhý stupeň,“ popisuje projekt ředitel školy Vladimír Vaněk.

Prioritou je výuka cizích jazyků

Na výuku cizích jazyků kladou důraz v ZŠ Na Valech v Litoměřicích. „Máme tři mezinárodní projekty. Děti si dopisují s žáky našich partnerských škol v zahraničí prostřednictvím internetu i klasické pošty. Podporujeme také školu v Keni,“ říká ředitel školy Petr Krňák.

Angličtinu podporuje i škola v Terezíně. „Již druhým rokem pokračujeme v projektu Angličtina napříč předměty, který je určen pro žáky prvních a druhých tříd. Ti se zábavnou formou seznamují s angličtinou během výuky jiných předmětů. Od třetí třídy mají angličtinu zařazenou do rozvrhu a v šesté se přidává další jazyk,“ popisuje projekt ředitelka Hana Bažantová.

Nový školní rok v ZŠ na Litoměřicku
- Prvňáčci dostanou základní vybavení v hodnotě 800 Kč.
- V Litoměřicích a Lovosicích opět otevírají přípravné třídy pro děti, které nastoupí do prvního ročínku ZŠ ve školním roce 2010/2011.
- Některé školy zakupují interaktivní tabule, počítače a další vybavení pro zkvalitnění výuky.
- Školy zlepšují žákům prostředí. Zařizují šatny, vybavují učebny novým nábytkem, rekonstruují hřiště pro tělesnou výchovu.
- Pro děti jsou připraveny nejrůznější projekty, zaměřené například na zajímavou výuku jazyků, vzájemné vztahy nebo na drogovou prevenci.