V 9. A je při hodině matematiky z celkových 14 žáků kvůli nemocem sotva polovina. V testech procvičují vzorky a převody jednotek, geometrické výpočty, Pythagorovu větu i nepřímou úměrnost. „Nech tu kalkulačku stranou, kalkulačka zákaz!“ odrazuje pedagožka jednoho ze školáků, aby si pomáhal něčím, co u přijímaček nebude moct mít k ruce. Žáci pracují samostatně. Když nevědí, radí se s učitelkou Jaroslavou Bížovou, které říkají důvěrně „Járo“. Ve škole se tyká všem učitelům. Když dojdou k úloze, se kterou si neví rady nikdo, počítají všichni společně s učitelkou.

Na první dojem žáci působí motivovaně. „Jsou motivovaní,“ potvrzuje o přestávce Jaroslava Bížová. Ale s tím, že se „rozhýbali“ až v posledních měsících. V prvním pololetí je stres paralyzoval.

ZŠ U Stadionu 4 v Litoměřicích.
Toto jsou základní školy na Litoměřicku, kde žáci nejlépe zvládají přijímačky

A proč podle ní právě deváťáci ze ZŠ Smart tak excelují v přijímačkách z matematiky? „Učíme se pracovat s chybou, praktikujeme vrstevnické učení, dáváme jim i úkoly na doma, aby každý den trošičku zaměstnali mozek. Časový pres u přijímaček je velký, je dobré mít hodně procvičeno. Zabýváme se tím už od druhého pololetí 8. třídy, aby to zvládli,“ vypočítává učitelka.

Na přijímačky, které budou 12. a 15. dubna, se skupina připravuje i na následující hodině češtiny. Učitelka jim rozdává cvičení, kde mají doplňovat správná slova do přísloví. Takže je třída plná dohadů o tom, co se hází do žita, nebo na koho se vaří voda. Potom dostanou kartičky, kde mají do slov doplňovat správně d, nebo t, i, nebo y a j, nebo ě. „Jak bys napsal objednávka?“ ptá se nad jedním z úkolů učitelka jednoho z chlapců. „To vím, prodal jsem něco na Aukru a musel jsem si to najít,“ reaguje žák příkladem z vlastní praxe.

Co je klíčem k úspěchu deváťáků na ZŠ Smart podle ředitelky Kláry Koubské

Přípravě věnujeme více než rok času.
Připravujeme všechny žáky v rámci školních hodin, tedy nejen ty, kteří se přihlásí na dobrovolné doučování.
Ve škole pečujeme o dobré vztahy s žáky, díky vzájemné důvěře je můžeme lépe a cíleněji podpořit.
Většina našich žáků má motivovanou a podporující rodinu, jejíž prioritou je dobré vzdělání.
Pracujeme od 1. ročníku se stresem a s chybou.
Pracujeme na dobrém vztahu žáků k jednotlivým předmětům, tedy i k Čj a MAT.
Žáci se připravují i prostřednictvím soukromého doučování a domácí přípravy (k té jim dáváme podklady).

Češtinářka Lenka Škvárová je zároveň třídní učitelkou deváťáků. Připouští, že se na přijímačky „drtí“, ale vlastně tím jen opakují učivo od 6. třídy. Ve škole pravidelně také píšou přijímačky nanečisto na časový limit.

„Nesmějí nikam odcházet, na lavici mají jen propisku a záznamový arch,“ popisuje Lenka Škvárová s tím, že když dětem vytvoří takovou situaci, stres někdy zhorší výsledky těm, kteří by vědomostně měli na víc. „Ale jsou i děti odolné vůči stresu, které vědí, že když na tom pracují kontinuálně, nervózní být nemusí,“ upozorňuje pedagožka.

Přijímací zkoušky z matematiky jsou noční můrou mnoha dětí. V přípravě mohou pomoci i příklady, které najdete v článku. Ilustrační snímek
Test k přijímačkám na střední školu: Vyzkoušejte si matematiku a český jazyk

Jedním z žáků, kteří se ve středu připravovali na přijímačky, byl i 15letý Marian Stodůlka, který potvrdil, že stres cítí. „Mám obavy, že to nedám. Ale snažím se, každý den dělám jeden celý test nebo se dívám na videa, abych měl co nejlepší výsledky,“ podotýká chlapec, který se hlásí na dvě stavební průmyslovky a v záloze má tesařský obor. Marian si přístup učitelek a učitelů chválí. „Pomáhají nám s přípravou, pokud se nám něco nedaří, sami nabídnou pomoc,“ líčí Marian.

Podle jeho maminky Lucie Stodůlkové Marian není zrovna jedničkář od první třídy a v minulosti měl problémy s učením. Pokroky matka přičítá právě individuálnímu přístupu ZŠ Smart s maximálně 16člennými kolektivy. Věří, že škola Mariana připravuje na přijímačky tak dostatečně, že ani pro syna nezajišťovala externí doučování jako někteří jiní rodiče. „Marian na tom pracuje, řídí si to sám, jede podle zadání ze školy i doma. Věřím, že se dostane na školu, na kterou má. Nechci zkreslovat realitu násilným doučováním,“ vysvětluje Lucie Stodůlková.

K 31. lednu 2024 evidovala krajská pobočka Úřadu práce v Ústí nad Labem 33 587 uchazečů o zaměstnání. Foto ilustrační.
Litoměřicko má nejnižší nezaměstnanost v kraji. Bez práce jsou tři tisíce lidí

Soukromá základní škola Smart funguje desátým rokem a letos posílá do světa už třetí deváťáky. Podle ředitelky Kláry Koubské se výsledky zatím tří tříd příliš nedají srovnávat. „Jsou vyloženě studijní ročníky a potom ty, v nichž se děti hlásí na školy, kde není potřeba tolik bodů jako třeba na gymnázia,“ popisuje. Když nestačí práce při výuce, doporučí rodičům doučování, nebo děti dostávají práci na doma. Ve škole jinak domácí úkoly nemají. Už od 6. třídy se tu učí pracovat se stresem včetně dechových cvičení. A devítka má přednost i u školního psychologa.

Deník získal data, podle nichž škola sice celkově exceluje, v jednotlivých oblastech vědomostí jsou ale ve výsledcích velké rozdíly. Podle matikářky Jaroslavy Bížové to může být dané například tím, že žáci u přijímaček raději zodpoví úlohy, které mají zažité už od začátku výuky (čísla a početní operace s 85 procenty), než ty, které mají teprve od 7. třídy (jako poměr a mapa s 10 procenty). Mezery ve vědomostech si na ZŠ Smart zjišťují sami. „Děláme si sciotestování, abychom se dozvěděli, kde jsou slabá místa, na která se můžeme víc zaměřit,“ potvrzuje pedagožka.

Co jde a nejde žákům ZŠ Smart v Roudnici?

Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách.

Český jazyk:

Český pravopis 58,70 %
Komunikace a sloh 64,20 %
Porozumění textu 70,27 %
Skladba 76,54 %
Tvarosloví 48,61 %
Tvorba slov a slovní zásoba 67,25 %

Matematika:

Číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla 65,02 %
Číslo a početní operace, dělitelnost 85,12 %
Grafy, schemata, tabulky a slovní úlohy 56,64 %
Lineární rovnice, soustavy rovnic 30,95 %
Počítání s mnohočleny 45,26 %
Poměr, mapa 10,19 %
Převody jednotek 75,93 %
Přímá, nepřímá úměrnost 65,93 %
Slovní úlohy na číselné obory, rovnice 55,22 %
Výrazy s proměnnou 28,57 %

Pozn.: Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, v kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí.

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Mohlo by vás zajímat: Automechanik z Budyně seděl vedle Lopraise, kamion skoro vyhrál Rallye Dakar

Zdroj: Se svolením Aleše Lopraise