Jeho jmenování jednomyslně doporučila radě města schválit výběrová komise složená ze zástupců jmenovaných Českou školní inspekcí, zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje, pedagogického sboru a rodičů žáků školy. Zbývající dva členové zastupovali zřizovatele, tedy město Litoměřice.

František Kindermann působí ve škole od roku 2009. Bývalý ředitel Petr Klupák rezignoval.