Zatím mají Polepští sklizeny zhruba dvě třetiny ploch. „Letos je to slabší podprůměr,“ říká k úrodě prokurista Petr Špringl s tím, že výnos je nevyrovnaný. Závisí na tom, jak dobrou závlahu a zásobu spodních vod jednotlivé chmelnice mají a na věkové skladbě zasazených rostlin.

Zemědělci z Oken jsou spokojení, že úroda chmele je lepší než loni, kdy byla nejhorší za půlstoletí. Vrásky na čele jim ale pořád dělají vysoké náklady na energie, které jen mírně vyrovnává pomalé tempo zvyšování výkupních cen chmele na straně obchodníků. Přesto dává produkce Polepským blatům pořád ekonomický smysl. Firma se může opřít i o majetkové propojení se svijanským pivovarem. Podstatná část jejího chmele jde právě na výrobu Svijan.