Sdružení obcí pro nakládání s odpady (SONO), které je unikátní institucí v Česku, nečeká, až mu některá instituce nařídí řešit, co s odpadem v dalších letech, ale samo už jedno nalezlo.

Čtyřiačtyřicet starostů členských obcí se o něm dozvědělo víc na poslední členské schůzi SONO. „Náš finanční výbor se problémem aktivně zabývá, zpracovává analýzy a sbírá zkušenosti z celého světa a na základě toho připravil nový plán odpadového hospodářství, který chceme ještě letos předložit ke schválení Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Těší mě, že starostové vzali tuto problematiku vážně a dnes novou koncepci, jež je první v ČR, odsouhlasili,“ uvedl Ivo Hynl, předseda SONO.

Chemická skládka ve Vrbičanech na Lovosicku
U skládky ve Vrbičanech umírají stromy

Přestože podíl vytříděného recyklovatelného odpadu z domácností se pomalu zvyšuje, na celkovém objemu směsného komunálního odpadu se to příliš neprojevuje. Zhruba 30 procent tvoří odpad biologického charakteru, který lze dál zužitkovat.

V současné době je ve světě aplikováno několik způsobů likvidace směsného odpadu, nejvíce ve spalovnách, jejichž výstavba není na Litoměřicku reálná a doprava ke spalování do vzdálenějších míst by výrazně zatížila rozpočty obcí i jejich obyvatel.

Zástupci SONO vybrali technologii mechanicko-biologické a tepelné úpravy, která odpad zpracuje, znovu vytřídí, přičemž větší podíl jde do podoby paliva.

Investice se vrátí

„Zhruba desetileté zkušenosti s provozem této technologie má jedna polská firma v příhraničí, kterou jsme navštívili a dohodli s jejím vedením úzkou spolupráci. Na podzim vyzkoušíme v jejich provozu úpravu asi 200 tun našeho směsného odpadu. Tento proces splňuje po stránce ekologie všechna požadovaná kritéria," uvedl Petr Medáček, předseda finančního výboru SONO.

NA POZEMKU se nachází přes 21000 tun odpadu, který může velká voda strhnout do koryta řeky.
V záplavové oblasti leží přes 21 000 tun odpadu. Má zmizet