Na skládce SONO PLUS, která se nachází v katastru obce Želechovice, byla zřízena nová kompostárna. Od 3.října začíná její oficiální provoz.

Zřízení nové kompostárny znamenalo pro SONO investici 20 milionů korun. Z toho však podstatnou část kryje dotace ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), který přiznal SONO dotaci ve výši 12 milionů korun.

Linka sestává ze speciální techniky
„Dotace ze SFŽP pokryla techniku a část nákladů na stavbu skladovacích boxů,“ říká současný předseda SONO Ivo Hynl. Právě technika je základem pro efektivní kompostování bioodpadu.

„Jde o pět kusů speciální techniky, která zajišťuje drcení, překopávání a třídění biomateriálu,“ vysvětluje Ivo Hynl.

První přichází na řadu nakladač, který přiváží materiál, poté putuje bioodpad do samohybného drtiče, ze kterého padá na hromadu. Během tlení se masa třikrát překopává blokovým nebo řádkovým překopávačem, dokud nedosáhne požadovaného stadia zrání. Poté materiál putuje do separátoru, kde se skrz buben proseje na jemný kompost. Kompost se bude skladovat v zastřešených boxech, odkud poputuje rovnou k odběratelům.

Kompost odebírají členské obce
„Kompost mohou nyní prakticky zdarma odebírat členské obce SONO,“ přiblížil Hynl. Cena je pro členy sdružení skutečně symbolická, 60 korun za tunu kompostu.

Potřeba zpracovávat bioodpad odděleně vyplynula nejen pro SONO z legislativních změn.

„Zákon stanovuje, že se nesmí bioodpad ukládat do směsného komunálního odpadu. Pro nás se tím naskytly dvě možnosti, jak bioodpad zpracovat. Měli jsme na výběr buď stavbu bioplynové stanice nebo provoz kompostárny,“ popsal situaci Ivo Hynl.

SONO se nakonec rozhodlo pro levnější variantu – výrobu kompostu. „Na skládce již máme z let 2001 a 2006 dvě kogenerační jednotky na bioplyn, obě o výkonu 150 kW, dosud nám ale do distribuční sítě připojili jen jednu. Odběr elektrické energie z bioplynové stanice by nebyl zaručen, navíc by náklady na její pořízení byly zhruba sto milionů korun,“ vysvětlil Hynl.

Jakým způsobem bude SONO prodávat kompost, je ještě otázkou budoucnosti. V současné době nelze odhadnout ani celkový objem bioodpadu.

„Komunálního odpadu se sem naváží 60 až 70 tisíc tun ročně. Jaké bude množství bioodpadu, nechci předčasně odhadovat,“ uvedl předseda SONO Ivo Hynl.