Díky novému skiagrafu se mají navíc i snížit čekací doby na vyšetření. Vhodný je zejména pro chirurgické a traumatologické ambulance, neboť umožňuje minimální pohyb s pacientem, kdy se při výkonu nepohybuje s ošetřovaným, ale s rentgenem.

„Další výhodou nové techniky je i vyšší nosnost snímkovacího stolu a vyjímatelný detektor. To obsluze umožní snadné snímkování nepohyblivých pacientů, kteří musí být přivezeni na lůžku a komfortnější přístup k pacientům s nadváhou, kterých stále přibývá,“ uvedl ředitel roudnické nemocnice Jaroslav Kratochvíl.

Nová digitální skiagrafie vyšla roudnickou nemocnici na 4,2 milionu korun a díky moderní cloně se i přes nárůst kvality zobrazení navíc sníží potřebná dávka záření.