V čížkovické cementárně vyrostla nová stavba. Výškou 65 metrů je nepřehlédnutelná a vedení společnosti ji považuje za důležitou hned z několika důvodů. Za ten nejdůležitější považuje generální ředitel Holcim Česko Miroslav Kratochvíl fakt, že jde o krok směrem k vylepšení životního prostředí v místě, kde cementárna stojí. „Investici považuji za užitečnou nejen pro nás, ale pro široké okolí,“ řekl v souvislosti s prašností Kratochvíl.

Čížkovická firma změnila na začátku května 2023 obchodní jméno z Cement Lafarge na Holcim Česko.

„Nejde jen o samotný prach, ale i kvalitu uskladnění. Není dobré, když na slínek prší nebo v zimě promrzne,“ zaznělo během diskuzí při slavnostním otevření sila, na jehož stavbu bylo použito 7 000 kubíků betonu. Ovšem zkušební provoz by měl začít až začátkem prosince letošního roku. Prašnost se v souvislosti se stavbou skloňovala poměrně často. Deník se zeptal místních obyvatel, jak vidí aktuální situaci.

„Je to výrazně lepší než před lety. Bydlím v Čížkovicích 13 let a ty první roky to bylo výrazně horší. Na druhou stranu musím říct, že letos v zimě byl na autech poprašek dost znatelný. Takže mám-li odpovědět na otázku, jestli se u nás práší, tak musím říct, že ano. Ale mnohem méně než v minulosti,“ řekla obyvatelka Čížkovic Karla Saoudi Šťastná.

Stavba 65 metrů vysokého sila na skladování slínku v cementárně Lafarge v Čížkovicích
Nové silo v čížkovické cementárně je monumentální. Měří 65 metrů

Auto jako lakmusový papírek udává i čížkovický instalatér Lubomír Žikovský. „V Čížkovicích se práší, o tom není pochyb. Poznám to snadno - sotva jsem si nechal umýt auto, tak druhý den je šedivé a ze skla se to skoro nedá umýt. Je to jako cement,“ řekl Žikovský a potvrdil, že přítomnost cementárny se na kvalitě ovzduší v obci projevuje.

„Asi před dvěma lety byl nějaký problém s prašností, což cementárna férově přiznala a došlo i na nějaké odškodnění. Samozřejmě, že se občas práší, ale je vidět, že se cementárna opravdu snaží situaci neustále zlepšovat,“ řekla starostka Čížkovic Andrea Skružná.

Reportér Deníku navštívil Čížkovice opakovaně a na vlastní oči se přesvědčil, že závisí na počasí a směru větru. Vzdušné proudění prozradí listy stromů. Logicky nejzaprášenější jsou ty v bezprostřední blízkosti cementárny. To znamená, že pokud vítr vane nevhodným směrem, pocítí to nejbližší čížkovická stavení vzdálená několik set metrů. Proto je snaha o snížení prašnosti vzájemně výhodná. Holcim Česko bude mít slínek pod střechou a v Čížkovicích budou mít kromě jiného čistější auta.

Magdalena Brožová a její výklad o keramice.
Levínská keramika je pojem. Lidé zkoušeli, jak se vyrábí, zájem byl velký

„Stavba nového sila má zamezit venkovní manipulaci se slínkem a tím eliminovat prašnost a přispět ke zlepšení životního prostředí nejbližšího okolí,“ uvedla mluvčí firmy Jarmila Vindušková při příležitosti zahájení stavby. Dnes je stavba před dokončením a čeká na poslední stavební úpravy a zásoby slínku, což je základní surovina pro výrobu cementu. V Čížkovicích ho denně vyrobí zhruba 2 000 tun. Doposud se část slínku manipulovala a krátkodobě skladovala venku, což mělo vliv na prašnost v bezprostředním okolí.

„Tohle silo má kapacitu 50 000 tun živé zásoby, což znamená, že by se zaplnilo za tři týdny nepřetržitého provozu. Samozřejmě v případě, že bychom nic neodebírali,“ řekl vedoucí útvaru investic Vratislav Kawik v úvodním slovu během slavnostního otevírání nového sila, jehož výstavba bude stát 350 milionů korun.

CO2 a výroba cementu
Zatímco snížení prašnosti lidé v Čížkovicích zaznamenali, množství cementárnou „vyrobeného“ CO2 nepoznají. Klíčovým krokem v procesu výroby cementu je vypalování vápence, z něhož se získává vápno. Tento proces probíhá při teplotách okolo 1450 °C. Během vypalování vápence (chemicky CaCO3) dochází k uvolnění CO2 a vzniku oxidu vápenatého (CaO). Na tunu vyrobeného slínku připadá 600 – 800 kg CO2.
Na výpalu slínku lze emise CO2 snížit velice obtížně, ale v cementárně Holcim dlouhodobě pracují na snížení emisí CO2 v cementu. V roce 2026 bude hodnota CO2 v tuně cementu na úrovní 336 kg, což odpovídá snížení emisí o 27 % v porovnání s rokem 2021.