„Rada projednala předložený plán oprav a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy na území Ústeckého kraje. Plán je naplněn převážně opravami živičných povrchů. Návrh plánu byl zpracován na základě místních znalostí Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje," informovala krajská mluvčí Magdalena Hanáčková.

Kraj pro všechny okresy vyčlenil 100 milionů korun.  „Tento finanční objem je naplněn převážně opravami živičných povrchů," podotkla Hanáčková.
V případě Litoměřicka jsou v seznamu opravy živičného povrchu silnice v úseku Bříza – směr Straškov, Křesín, úsek Chcebuz – směr Štětí a průtah obcí Mšené - lázně. V Žalhosticích chtějí silničáři opravit opěrnou zeď, v Julčíně siniční propustek a v Mlékojedech budou sanovat svah, tedy opravovat gabiony. Dohromady na Litoměřicko na opravy poputuje kolem 22 milionů korun.

A kdo silnice opraví? Kraj zvolil metodu, kdy v letošním roce probíhá formou otevřeného řízení nadlimitní veřejná zakázka na uzavření rámcových smluv na zhotovitele souvislých oprav živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje. „V rámcové smlouvě budou uvedeny jednotkové nabídkové ceny všech uchazečů, s nimiž bude uzavřena. Rámcová smlouva ještě nepodmiňuje žádné konkrétní plnění," nastínila systém veřejných zakázek na silnice krajská mluvčí Hanáčková.

„Podle konkrétních potřeb zadavatele bude na konkrétní plnění formou „minitendrů" vybírán z účastníků rámcové smlouvy uchazeč, který nabídne nejvýhodnější nabídku, tedy s nejnižší nabídkovou cenou," dodala Hanáčková.

Rekonstrukci živičného povrchu na silnicích  ve své správě plánuje i Ředitelství silnic a dálnic. Třeba na I/30 průtah Lovosicemi na Průmyslové.

Kde kraj opraví silnice v regionu

III/23748 Křesín: plánovaná cena 3 000 000 Kč, oprava živičného povrchu
III/26122 Chcebuz: plánovaná cena 4 200 000 Kč, v úseku Chcebuz – směr Štětí oprava živičného povrchu
II/269 Julčín: plánovaná cena 1 500 000 Kč, oprava propustku
II/247 Mlékojed:, plánovaná cena 3 000 000 Kč, oprava gabiónů a sanace svahu
III/23741 Mšené – lázně: plánovaná cena 1 800 000 Kč, průtah městem – oprava živičného povrchu
II/261 Žalhostice: plánovaná cena 3 000 000 Kč, oprava opěrné zdi Žalhostice
III/24044 Bříza: plánovaná cena 3 000 000 Kč, v úseku Bříza – směr Straškov oprava živičného povrchu
Zdroj: Ústecký kraj