Janu Baxantovi zanedlouho skončí funkční období, které je limitováno věkem 75 let. Poté správu diecéze převezme nový biskup.

Dvacátý litoměřický biskup na slavnostním setkání všem poděkoval za pomoc, například při opravách církevních památek. Dále představil své zaměstnance, kteří se starají o chod úřadu. Poté pozval všechny na malé pohoštění.