Reportér Deníku se po kolejích vydal ze stanice Radejčín do Dobkoviček, aby přinesl svědectví o aktuálním stavu trati 097.

Z Teplic do Radejčína se dostanete vlakem, ale pokračující trať směrem do Lovosic je v čím dál horším stavu. Nejen, že stržená trať zcela zmizela a místo kolejí je malé údolí, ale samotné koleje v neudržovaných úsecích korodují, dřevěné pražce podléhají hnilobě a rozpadají se. Místy jsou koleje natolik zvlněné, že průjezd vlaku by nikdo nepovolil.

TRAŤ mezi  Řetenicemi a Lovosicemi poškodil v roce 2013 sesuv půdy. Vlakovou dopravu nahradily autobusy.
Železnice u Dobkoviček poškozená sesuvem se dočká obnovy

Nejen samotný sesuv v délce asi 200 metrů, ale nejméně dva kilometry neudržované trati jsou zralé na kompletní rekonstrukci. Místy se trať změnila ve špatně průchozí pěšinu, kde případnému chodci komplikují cestu ostnité šlahouny ostružiníku. Podél koridoru se šíří i invazivní křídlatka.

Protože po trati už 10 let neprojel vlak, je i přejezd u Dobkoviček zcela nevyhovující drážní dopravě. Jedna ze značek označující přejezd je vyvrácená, koleje zanesené hlínou znemožňují průjezd vlaku. „Nevím, jestli se to někdy zprovozní, zatím na to nikdo ani nehrábl,“ konstatuje průvodčí, který kontroluje jízdenky v autobuse zajišťujícím náhradní dopravu.

Sesuv půdy na stavbě dálnice D8.Sesuv půdy na stavbě dálnice D8.Zdroj: Deník/Karel Pech
Trať v Českém středohoří poničil rozsáhlý sesuv půdy v době přívalových dešťů v červnu 2013. Zemina tehdy sjela i na rozestavěnou dálnici D8, zavalila zhruba 200metrový úsek. Dělníci z ní museli odtěžit tisíce tun zeminy.