Stavební činnost na tělese dálnice nad oběma obcemi a zvláště sesuv masivu od kamenolomu Dobkovičky jim přináší jeden problém za druhým. Poslední je narušení těsnosti komor čistírny odpadních vod. Obec je před vyhlášením jejího havarijního stavu.

Starostka Prackovic nad Labem Andrea Svobodová Křešová nyní intenzivně jedná o problému s ministrem životního prostředí, minulý týden byla u hejtmana Ústeckého kraje.

„Působením tlaků a sesuvu došlo k popraskání komor a veškeré splaškové vody se vsakují do podloží. Nezbývá nám než pozvat k jednání příslušné orgány a začít závadu řešit. Čistírna odpadních vod není stará, dokončena byla před deseti lety, provozovala spolehlivě do doby, než se změnily podmínky vlivem činností na stavbě dálnice," popisuje Andrea Svobodová Křešová.

„Čistírnu, respektive systém devíti přečerpávacích stanic odpadních vod, které jsou na nejnižších místech v obcích, poškodily poslední povodně. V souvislosti s jejich rekonstrukcí, která byla stoprocentně hrazena z Fondu solidarity, se opravily i netěsnosti na komorách čistírny. Loni se však jedna komora úplně vyprázdnila a po ní i druhá. Čistírna je tím pádem nefunkční. Za dva týdny by měla u nás proběhnout pracovní schůzka, na které se přijmou závěry, co dál a z jakých zdrojů lze odstranění havárie financovat," vysvětluje starostka Prackovic.

Obec současně připravuje stavbu prodloužení výtlaku splaškové vody z Litochovic. Až dosud se odtud přečerpávala k čistírně neefektivně nadvakrát. Obec má akci projektově připravenou a nyní čeká na vhodný dotační titul.

Stavitelé dálnice si neuvědomili, že ač je těleso dálnice vysoko nad obcemi, všechno od něho se sveze nebo odteče prostřednictvím tamní infrastruktury, která na to nebyla připravená.

„Působením srážek, vlivem hloubkových vrtů a dalším působením se změnila situace. Objevují se nové prameny, podmáčejí se území, vyvalují se a praskají zdi a k tomu se zvyšuje četnost nákladní dopravy. Dnes Prackovicemi, ale hlavně Libochovicemi, projíždí víc nákladních než osobních automobilů. Nakonec došlo k dohodě s investorem, že jakékoliv škody vyvolané dopravou budou nahrazeny a odstraněny. K přepravě pevného materiálu a se zavedením provozu betonárky pod sesunutým svahem vyvstala pro investora potřeba dovozu vody z Labe pomocí cisteren," vysvětlila starostka.