Zajímavou alternativou k oficiální trase, která je uvedena v průvodci, je v úseku Roudnice – Litoměřice nejprve neznačená stezka podél Labe do Hrobců, dále do Nučniček a po druhém břehu přes Křešice do cíle.

Od Roudnického mostu, kam nás od Mělníka přivedla značená cyklostezka č. 2 neuhneme podle značení doleva pod trať, ale pokračujeme po nábřeží, oblíbeném vycházkovém místě Roudničanů až ke komorám. Dál vede šotolinová úzká stezka podél areálu zdymadel, která se zhruba na konci plavebního kanálu rozšiřuje.

Za několik minut už přijíždíme na břeh Labe v Židovicích, zde se napojujeme na asfaltovou cyklostezku, která za několik minut opět končí, dále, stále v podstatě po břehu, pokračujeme po panelové cestě. Ta zakrátko končí. Teď je možnost vydat se doleva do Židovic a dále pokračovat po hlavní silnici, nebo vydat se po kamenitém břehu Labe až do Hrobců. Volíme druhou možnost a do Hrobců přijíždíme řádně naklepáni.

Zde se od místních obyvatel dozvídáme, že dál to po břehu nepůjde, cesta je zarostlá, i když letos je tu plánována výstavba cyklostezky  až do sousedních Libotenic. Přejíždíme proto na hlavní silnici , kde je potřeba dát pozor na auta, i když nepatří mezi nejfrekventovanější. Projíždíme Libotenice. Zde je možné prohlédnout si Galerii kraslic, o které jste se mohli v Deníku již několikrát dočíst.

Za Libotenicemi míjíme  po pravé straně kostel sv. Kateřiny, o kterém jsme se zmiňovali ve druhém díle tohoto seriálu. Kousek za kostelem už jsou Nučničky, kde sjíždíme k přívozu.

Na pravém břehu Labe vyjíždíme na velice vytíženou silnici Štětí – Litoměřice. Po té dojíždíme až do Křešic, kde podle značení cyklostezky č. 2 sjíždíme doleva dolů. Podél Labe nejprve okolo nově vybudovaných protipovodňových opatření projíždíme po šotolině, ale za Křešicemi už vede jen polní cesta s výmoly.

Cesta vede stále po břehu řeky, v Třebouticích nakrátko vyjíždíme na asfaltovou stezku. Tu ale podle značení brzy opouštíme a podél železniční trati, po polní rozbité cestě, jedeme až k Litoměřicím. V úseku Třeboutice –  Litoměřice jde v podstatě o objížďku. Část labského břehu v tomto úseku je totiž uzavřena kvůli výstavbě vodní elektrárny.

Na kraji Litoměřic se napojujeme na pohodlnou asfaltovou cyklostezku, která je stále značena jako dvojka. Za chvíli míjíme vodní vojenské cvičiště a už přijíždíme do cíle této etapy pod litoměřické vlakové nádraží.