Kurzy pořádá Městská knihovna, Zdravé město Štětí a MA21 ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou. Výuka bude vedena distančně. Během semestru absolvují studenti šest přednášek zakončených vždy dílčím testem a nakonec testem závěrečným. Cena jednoho kurzu je tři sta korun.