„Po podnětech ze strany obyvatel města jsme se rozhodli pro kompromis, jak vyjít vstříc obyvatelům rušné ulice i účastníkům dopravy,“ uvedl investiční technik odboru územního rozvoje Ladislav Pošík.

Aby litoměřická dopravní tepna nebyla zatěžovaná dalším hlukem, bude akustická signalizaci spuštěna jen v nejzatíženějších časových intervalech.

Přechody budou vydávat zvuk od pondělí do pátku v časech od 6.30 do 18 hodin, v sobotu od 7 do 12 hodin, v neděli pak od 15 do 18 hodin.