Stalo se tak v rámci celorepublikové konference, jejímž cílem byla vzájemná výměna zkušeností odborníků pracujících v oblasti elektronizace veřejné správy, a to na různých úrovních od obcí, měst, až po státní úřady a ministerstva.

Zpestřením konference bylo vyhlášení prvního ročníku soutěže magazínu Egovernment, která ukázala na osobnosti, jež se v daném roce nejvíce zasloužily o rozvoj a popularizaci elektronizace veřejné správy v ČR. Litoměřický městský úřad byl oceněn za novou sekci Potřebuji si vyřídit, která již po svém spuštění zaznamenala na webových stránkách města vysokou návštěvnost. Lidem totiž poskytuje podrobný návod, jak v různých životních situacích při kontaktu s úřadem postupovat.

Cenu v kategorii měst za druhé místo v soutěži eOsobnost eGovernmentu převzal v Náchodě tajemník Městského úřadu v Litoměřicích Milan Čigáš.

„Z ocenění mám velkou radost. Poděkování patří hlavně oddělení informatiky, které nese velkou zásluhu na spuštění sekce, a vedoucím odborů, kteří návody, jak postupovat v různých životních situacích, připravovali," uvedl tajemník Čigáš. Podle něj bude elektronizace veřejné správy v Litoměřicích pokračovat. „Chystáme se na spuštění platebních terminálů, aby lidé mohli poplatky hradit na úřadu kartou, dokončujeme mapový podklad tak, aby se lidé po rozkliknutí konkrétního místa dozvěděli, kdy ho budou technické služby města čistit apod.," vyjmenoval některé z novinek tajemník.

Eva Břeňová