Největší rizika
To jsou hlavní rizika areálu bývalé olejny v centru Lovosic plynoucí z průzkumu, který v něm pomocí měření, vrtů, sond a analýz vzorků od konce loňského roku prováděla společnost CZ Bijo. Výsledky jsou již zveřejněné v celostátní databázi Systému evidence kontaminovaných míst.

Naopak jedním z pozitivních zjištění je podle vedoucího odboru životního prostředí lovosického úřadu Vojtěcha Hamerníka to, že se nepotvrdily obavy z kontaminace podzemní vody. Analýza rizik pouze ukázala, že voda je ve zkoumaném prostoru historicky ovlivněna především dřívější činností cukrovaru.

„Projevuje se to vyššími obsahy některých iontů, například Ca, Mg, Na, Cl, SO4, HCO3, než je v podzemní vodě z podobného prostředí obvyklé," napsala ve shrnující zprávě analýzy Ivana Ringsmuthová z CZ Bijo s tím, že znečištěná je pouze nezabezpečená studna přímo v areálu.

Zjištění analýzy• po celém areálu jsou rozeseta ložiska, kde jsou uloženy látky s rizikovými vlastnostmi
• jako nejrizikovější jsou hodnoceny laboratoře s vysoce nebezpečnými látkami (cca 4 tuny)
• u látek uložených ve skladech a kontejnerech nacházejících se na volném prostranství se jako největší problém jeví jejich objemnost, odhadem přes 500 tun
• zvýšené riziko představuje cca 9 tun karcinogenních chlorovaných uhlovodíků (chlorparafin)
• některé látky jsou schopné po sloučení vyvolat silně exotermní reakci, hrozí riziko vzniku požáru, který by se za spoluúčasti uskladněných rozpouštědel a olejů rychle šířil
• dalším závažným problémem je možnost přístupu neoprávněné osoby k těmto látkám a jejich další využití k páchání trestné činnosti (např. výroba drog, výbušnin a zápalných směsí)
• nebyla prokázána žádná významná kontaminace nesaturované zóny ani podzemní vody, pouze ve studni ve Wowitře

Hlavní rizika bývalé olejny jsou podle ní spojena s uloženými chemikáliemi a s chemickými odpady. Potvrdilo se, že po celém areálu je rozeseto několik hlavních i několik menších ložisek, kde jsou uloženy látky s rizikovými vlastnostmi. Jako nejrizikovější jsou hodnocené prostory laboratoří.

„Ze skutečností uvedených v analýze jednoznačně vyplývají hrubá porušení řady zákonných norem zejména z oblasti nakládání s odpady, s vodami a chemickými látkami," uvádí dále Ringsmuthová.

Na nápravu nemají
S ohledem na stav areálu a jeho umístění v těsné blízkosti obytné zóny i několika školních zařízení doporučuje provést bezodkladná nápravná opatření, tedy vyklizení laboratoří, likvidaci látek a současně odčerpání znečištěné vody ze studny v areálu.

Společnost Wowitra na řešení havarijního stavu prý ovšem nemá peníze a není tak schopná nápravná opatření zajistit. Sanaci chce proto provést město.

Od získání dotace na likvidaci nebezpečných chemikálií a odpadů v bývalé olejně v centru města jsou nyní Lovosice už jen krůček. S projektovým námětem postoupily do druhého a současně závěrečného kola programu Ministerstva životního prostředí na odstranění ekohavárií. Žádají o téměř pět milionů korun, přes milion by město platilo z vlastní kasy. Peníze chce radnice použít na sanaci areálu.

Jak šel časduben 2013: kontrola v areálu odhaluje velké množství blíže nespecifikovaných látek
září 2013: podle průzkumu společnosti Dekonta se v areálu nachází cca 650 tun chemických látek a dále látky v laboratořích (nejčastěji tuky a oleje, ale i radioaktivní látky, ty odváží Státní úřad pro jadernou bezpečnost)
duben 2014: ČIŽP uděluje pokuty za porušení předpisů dle zákona o vodách i odpadech
listopad 2014: zahájení analýzy rizik, provádí CZ Bijo
duben 2015: vyhlášena dotační výzva na sanace ekohavárií
červen 2015: výsledky analýzy zaneseny do databáze SEKM
červenec 2015: odeslání žádosti města o dotaci na sanaci areálu

„Žádost už jsme odeslali a ze strany Státního fondu životního prostředí již také byla akceptována, má vše, co má mít. Teď už jen čekáme, zda peníze dostaneme," řekl vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Lovosice Vojtěch Hamerník.

Sanace podle jeho slov spočívá především v odvozu asi 700 tun chemikálií a nebezpečného odpadu. „V areálu by poté nemělo zůstat nic, co by mohlo působit škody," uvedl.

Jednou z podmínek poskytnutí dotace přitom je, že město případné vynaložené náklady bude od provozovatele areálu vymáhat zpět.

O tom, zda dotaci Lovosice získají, mají mít podle Hamerníka jasno do konce léta. Existuje podle něj také předběžná dohoda s Ústeckým krajem, že by část peněz přispěl. Případnou finanční podporu by ještě předtím ovšem musely schválit krajské orgány.