Základem je budova, kterou poskytlo město Litoměřice. Dnes v ní probíhají tříměsíční kurzy pro veřejnost, v nichž kvůli dostupnosti strojů, nástrojů i z hlediska bezpečnosti práce může být maximálně deset dospělých účastníků. Sdílená dílna ale může posloužit i individuálním aktivitám. Pokud má někdo nápad a chtěl by si ze dřeva něco vyrobit a nemá kde a čím, dílna mu poskytne za úplatu prostory, vybavení i materiál. Původně byly některé kurzy zcela zdarma, neboť náklady pokryl grant z ministerstva práce s sociálních věcí, nyní se už všechny platí.

Institut technického vzdělávání

Otevřená dílna ve stylu "oprav si sám" nabízí nejen prostory pro vlastní činnost, ale i kurzy pro veřejnost vedené zkušenými lektory.

Aktuálně nabízené kurzy:
Šicí dílna
Základy řezbářství
Práce se dřevem pro pokročilé

Všechny kurzy trvají tři měsíce.
Adresa: Sovova 480/2, Litoměřice
web na itv-litomerice.cz

Sdílna, jak familiárně nazývá sdílenou dílnu její zakladatel Jiří Rudolf z Litoměřic, má spojit lidi různých profesí, sociálního postavení, věku, znalostí a dovedností prostřednictvím nabídky aktivit komunitní dílny. Lidé kancelářských profesí si tady mohou vyzkoušet svou manuální zručnost, odpočinout si od intelektuální práce a zároveň relaxovat u rukodělných činností. „Posledně jsem tady měl samé ajťáky,“ potvrdil Rudolf. To ale zdaleka není všechno.

Jedním z projektů, který chce Institut technického vzdělávání rozjet, je Mobilní laboratoř techniky. Jejím základem má být vybavená dodávka, která bude zajíždět na vesnické malotřídní školy s praktickými ukázkami a pokusy. „Už jsme si to vyzkoušeli a děti byly nadšené, ale bohužel v současnosti není politická vůle k tomu, abychom pokračovali,“ poznamenal smutně Rudolf. Onen „testovací provoz“ totiž proběhl tak, že lektoři vozili vybavení vlastními auty ve svém volném čase. Podle Rudolfa se v případě Ústeckého kraje nejedná o věc krajského významu a samotné obce s malotřídními školami v katastru na podobné aktivity v současnosti nemají peníze.

Úroveň nových bytovek i jejich okolí by mohly ovlivnit nové zásady.
Byty za každou cenu, nebo i s parádou? Zásady pro developery rozdělují Roudnici

Nejedná se o zcela unikátní nápad, podobné projekty jsou ve světě známé. USA má Ste(a)m Truck, který ve své poslední výroční zprávě přiznává 1 800 „obsloužených“ studentů, nebo nizozemský knihovnický kamion FryskLab, který rozšiřuje znalosti a dovednosti dětí vesnické provincie Friesland. Ovšem pro rozjetí projektu Mobilní technické laboratoře na Litoměřicku by byla nutná finanční podpora lektorů a nákup vozidla, což je pro projekt klíčové.

Přesto Sdílna není zcela bez prostředků. „Společnost Air Products podpořila projekt Sdílny 30 000 korunami,“ řekla ředitelka Ústecké komunitní nadace Kateřina Valešová a její slova potvrzuje i výroční zpráva. „Rádi podporujeme projekty technického vzdělávání a těší nás motivace dětí,“ potvrdila dar manažerka firmy Air Products Zuzana Janatová. Další peníze přicházejí v rámci placených kurzů, ať už jde o řezbářství, šicí dílnu nebo rozmanité práce se dřevem.