Opatření přijímaná vládou v boji proti pandemii a schválení daňového balíčku přinesly městům a obcím řadu problémů při přípravě rozpočtů pro letošní rok. Řada z nich musela přijmout úsporná opatření nebo vyjmout z plánů investiční akce. Přesto se námi navštívená tři města neobávala přijmout schodkový rozpočet, mají totiž z minulosti na svých účtech naspořenu dostatečnou rezervu.

Města Štětí, Hoštka a Bohušovice nad Ohří pracují se schodkovými rozpočty už dlouhodobě. Zastupitelé Štětí loni schválili rozpočet se schodkem zhruba 95 milionů korun, ten byl ale na konci roku téměř poloviční. „Rozpočet pro letošek jsme připravovali důkladně už do října a schodek při příjmech 231 milionů korun oproti loňsku snížili na 69 milionů korun. Chceme realizovat čtyři hlavní akce, což je revitalizace části nábřeží, vybudování šesti polopodzemních kontejnerových stání a dvou „chytrých“ autobusových zastávek poblíž bývalého autobusového nádraží a zprůjezdnění a rekonstrukce Alšovy ulice,“ uvedl starosta Štětí Tomáš Ryšánek.

Největší loňskou akcí ve Štětí s nákladem 27 milionů korun byla přístavba družiny při ZŠ Školní. Město z této sumy uhradilo zhruba polovinu, darem 4,5 milionu korun přispěla společnost MONDI Štětí. Radnice chce letos mimo rozpočet připravovat velmi nákladnou akci – odkanalizování pěti největších místních částí. „Loni před Vánoci jsme obdrželi z ministerstva životního prostředí kladné stanovisko k žádosti o dotaci na tuto akci. Na konci roku jsme měli naspořeno 88 milionů korun, ale ani tato suma nebude stačit na pokrytí přílože. Náklady na tuto stavbu se odhadují na 800 milionů korun a budeme muset požádat o úvěr,“ vysvětlil starosta Ryšánek.

Bývalá drůbežárna nedaleko Vchynic na Lovosicku.
Inspekce stále vyšetřuje dovoz německého odpadu pod Lovoš, firmě hrozí pokuta

Město Hoštka přijde letos o zhruba šest milionů korun, pokud nebudou daňové výpadky vládou kompenzovány. To je asi polovina schodku v jeho letošním rozpočtu. Hošteckým přišla při tvorbě rozpočtu vhod vyplacená dotace na předloni dokončenou rekonstrukci objektu ZŠ ve výši čtyři miliony korun a navíc chtějí uspořit v provozních nákladech 2,5 milionu korun. „V schodkovém rozpočtu nevidíme vážný problém, ten jsme přijímali prakticky každý předchozí rok a nakonec se plán investic splnil v průměru na 63 procent. Nechceme omezovat naplánované investice, z nichž se nám v budoucnu část opět vrátí. Je to například budování inženýrských sítí pro výstavbu 40 rodinných domků nebo nákup kompostérů,“ sdělil starosta města Milan Konfršt.

Hoštka má naspořeny peníze z minulých let, proto loni mohla z rozpočtu nákladem šesti milionů korun uhradit rekonstrukci fotbalového hřiště a také zateplit jeden bytový dům a dům s pečovatelskou službou. „Snažíme se, jak nám to dovoluje zákon, pracovat s výší nájemného v 94 obecních bytech, které užívá zhruba šestina všech našich obyvatel. Nájem z těchto bytů se u nás dlouho neměnil, proto se roční ztráta z jejich provozu včetně pohledávek v uplynulých 11 letech pohybovala kolem milionu korun,“ sdělil starosta města Milan Konfršt.

Bohušovice rozšíří cyklostezku

Také město Bohušovice nad Ohří má pro letošní rok připraven schodkový rozpočet. V příjmech se počítá se sumou 33 milionů korun, ve výdajích s téměř 40 miliony korun. Zastupitelé v závěru loňského roku schválili možnost čerpat mimořádné prostředky na investice v roce 2021 až do výše 10 milionů korun.
Město si to může vzhledem k dobrému hospodaření z minulých let dovolit, má naspořeno zhruba 40 milionů korun. K řadě loni úspěšně dokončených akcí patří tři nová sportoviště ve městě a v místní části Hrdly. Na první etapu cyklostezky, která obě sídla propojuje, by měla navazovat druhá etapa této spojnice, kterou plánují dokončit letos.

„Máme připraveno nebo rozpracováno několik větších projektů, jejichž financování budeme řešit během roku formou rozpočtových opatření. Největší letošní akcí je přístavba objektu základní školy, do které se po dokončení přesunou dvě třídy z budovy radnice a družina, a tím bude vše pod jednou střechou. Navíc se tím získají větší prostory pro mimoškolní činnosti v současné družině. Chceme realizovat přístavbu hasičárny a pokračovat v budování nových povrchů a chodníků ulic Brozanská, Masarykova a Tylova, kde bude Severočeská vodárenská společnost rekonstruovat své inženýrské sítě. Loni se nám tak podařilo zrekonstruovat ulice Družstevní a ČSLA,“ vysvětlila starostka města Kamila Čvančarová.