Rozhodovat budou například o záměru zveřejnění prodeje částí městských pozemků u bývalé výměníkové stanice na Holoubkově. Zájem o ně má Sbor Bratrské jednoty baptistů v Lovosicích, který na místě plánuje postavit svou novou modlitebnu.

„Náš stávající objekt v Dlouhé ulici nevyhovuje kapacitně ani pro imobilní lidi, vyžaduje rekonstrukci, která by byla finančně nákladná. V lokalitě je navíc problematické zaparkovat. Rozhodli jsme se proto pro novostavbu na jiném, vhodnějším místě v Lovosicích," uvedl správce sboru Milan Němeček.

Nové zázemí sboru baptistů má podle podkladů k jednání zastupitelů zahrnovat sál o kapacitě 200 až 250 míst s příslušenstvím, dvě bytové jednotky o velikosti 3 + 1, kancelář sboru či klubovny pro děti i mládež.

„Prostory by ovšem nesloužily pouze sboru, sál v Dlouhé ulici už tradičně hostí například koncerty základní umělecké školy, jsme veřejnosti naprosto otevření a chceme, aby nový objekt sloužil jako další kulturní prostor ve městě," sdělil Němeček.

Okolí výměníkové stanice chtějí zkulturnit
Podle jeho slov členové sboru v Lovosicích vytipovali hned několik míst, kde by bylo možné novou modlitebnu s kulturním sálem postavit. „S panem starostou i místostarostou jsme ty lokality následně prošli. Shodli se na tom, že sami mají zájem, aby byl nějak vyřešen a zkultivován prostor kolem bývalé výměníkové stanice na Holoubkově," uvedl Němeček.

Obyvatelé Holoubkova a především pak přilehlé Kmochovy ulice si totiž stěžují, že se na místě scházejí narkomani. Některým z nich se ale nelíbí ani plánovaná novostavba, jak dali najevo na Setkání s radnicí minulý čtvrtek. Budova, jak je vyobrazená na vizualizacích, které mezi lidmi kolují, se jim zdá velká, žijícím v Kmochově ulici se nezamlouvá ani představa většího parkoviště.

Baptisté jsou křesťanskou protestantskou církví. Vytváří samostatná společenství – sbory v čele s kazatelem. Bohoslužebná shromáždění jsou oproštěna od ceremonií. Hlavní část tvoří kázání a výklad Božího Slova. Součástí shromáždění, do nichž je vstup volný, jsou duchovní písně. V Lovosicích sbor vznikl už v roce 1947, tedy před téměř 70 lety.

Správce sboru Milan Němeček ale ujišťuje, že mají zájem lokalitu zkulturnit a stavbu do okolí citlivě zakomponovat. „Na vizualizacích je vyobrazená nová modlitebna sboru v Aši, poskytli jsme je vedení města pro představu, jak by asi mohla vypadat ta v Lovosicích. Finální verze to ale rozhodně není," vysvětlil dále Němeček.

Odbor majetku a investic lovosického úřadu prodej částí pozemků číslo 2238/1 a 168 za cenu 600 korun za metr čtvereční doporučuje s tím, že stavba ale koliduje se stávajícím chodníkem a veřejným osvětlením. Přeložky obojího by tak baptisté museli zaplatit. Finanční výbor města zveřejnění záměru prodeje zastupitelstvu nedoporučil.

Lovosičtí zastupitelé rozhodnou dnes odpoledne. Kromě toho budou od 16 hodin jednat například o příspěvcích pro Sbor dobrovolných hasičů v Lovosicích i v Třebenicích, Asociaci sportovních klubů nebo Labskou plavební společnost na turistickou lodní dopravu. Schvalovat se budou nové dotační programy na podporu sportu a sociálních služeb nebo názvy nových ulic na Holoubkově. Chybět nemají informace o aktuální situaci v areálu bývalé olejny ani prostor třiceti minut vyhrazených pro veřejnost.