Pomoc občanům postiženým požárem domu zatím přichází především od občanů obce. Ti své dary přinášejí v hotovosti do zapečetěné pokladničky na obecním úřadě.

„Lidé chodí na úřad a přispívají finančními dary do určené kasičky. Kolik v ní je zatím nevíme, protože je samozřejmě zapečetěná,“ uvedl starosta Čížkovic Arnošt Waschta. Pokladnička může být vyprázdněna až po skončení sbírky, tedy nejdříve po 31.lednu 2010.

Na sbírkový účet přispěla jako první čížkovická škola, která darovala výtěžek z dobrovolného vstupného, vybíraného na školní akademii.

„Bankovní konto, které jsme pro tento účel zařídili, lidé zatím příliš nevyužívají. V tuto chvíli je tam pouze 15.700 korun. Z toho téměř 13 tisíc darovala základní škola,“ prozradil dále starosta, který sám na toto konto přispěl dvěma tisíci korunami.

Částka na sbírkovém účtu č. 43-6291830297/0100 není ale v tuto chvíli konečná. Lze na něj přispívat až do konce tohoto měsíce.