„Termín dokončení byl posunut až na konec května. Důvodem je, že zhotovitel zajistil zátěžovou zkoušku pláně, která nevyšla," sdělila Věra Nechybová z lovosického městského úřadu. „Následně byl přizván i geotechnik, který navrhl úpravu podloží, a to stabilizaci Doroselem C50. Jenže tuto úpravu lze provádět jen za kladných teplot, proto je termín dokončení posunut."

Kvůli tomu, že Lovosice získaly na vybudování sběrného dvora dotaci z Operačního programu Životní prostředí, musela radnice vyjednat posunutí termínu dokončení stavby. „Je to do 30. září letošního roku," upřesnila Věra Nechybová. Výše dotace činí činí 2 630 801 korun.

Centrální místo pro sběr odpadu vzniká v areálu technických služeb. „Prostor bude stavebně upraven. Pořízeny budou velkokapacitní nádoby, vznikne speciální místo i pro sběr nebezpečného odpadu," uvedla loni Jana Hejdová z lovosického městského úřadu. „Celkové náklady na vznik sběrného dvoru vyjdou na zhruba 3 miliony korun, 90 procent nákladů pokryje získaná dotace."

Lovosická radnice iniciovala vznik sběrného dvora zejména kvůli tomu, aby město nemuselo na ulice přistavovat velkoobjemové kontejnery. „Dosud jsme po městě rozváželi každý týden pět velkoobjemových kontejnerů. Pracovníci technických služeb navíc každý den sbírali kolem popelnic odpad, který tam lidé vyhodili. Sběrný dvůr bude v tomto směru jednoznačně lepší," vysvětlila loni dosavadní praxi lovosická místostarostka Vladimíra Nováková.

Sběrné dvory vznikají i v jiných městech a obcích v regionu. V lednu slavnostně otevřely nový dvůr v Litoměřicích u pokratických závor, připravují ho i ve Velemíně. V obci, kde třídí odpad jako plasty a sklo samostatně, chtějí procesy kompletizovat v jednom areálu.