Nově vešla v platnost vnitřní směrnice a ceník umožňující využití sběrného dvora i platícími zákazníky z okolních obcí i podnikateli. Přesto však některé materiály Hostěraz stále přijímat nesmí. Patří mezi ně odpady obsahující rtuť nebo azbest, osinkové desky, veškerá léčiva, asfalty, pneumatiky, pražce a jiné chemicky napuštěné či ošetřené dřevo.