Návštěvníci koncertu uvidí neobvyklý multimediální projekt spojující historický nástroj vodnářský zvon s filmovým doprovodem, přičemž příběhy pro jednotlivé skladby jsou inspirovány každodenním životem.

Témata skladeb koncertu Společná věc se pravidelně obměňují, v letošním roce budou moci návštěvníci vidět upravenou úvodní skladbu Rezonantia Temporum – souznění zvonů, vodnářského a zvonu z chrámu sv. Víta v Praze, a také pohled do vesmíru Patria Deum nám naskytne nové záběry. Z dalších skladeb zazní barevná krása matematiky – Chaos – fraktály, cesta do vysokých hor za krásou ledovců – Via Ón a další.

„V tónech vodnářského zvonu lze prožívat hloubky rezonance, která dle odkazu dávných mistrů kladně působí na celou bytost i okolní prostor. Na závěr koncertu budete mít možnost vidět vodnářský zvon zblízka a pozorovat krásu vodní hladiny, která při fortissimech levituje v tisících kapičkách nebo vytváří rezonanční obrazce. Nástroje se lze i zlehka dotknout a vnímat jeho vibraci přímo," uzavírá Pavel Kosina a srdečně zve.

Pokud budete chtít zažít jedinečný kulturní zážitek osobně, vstupenky je možné ještě zakoupit na webových stránkách dub.cz, v KS Lovoš, případně v lovosickém infocentru. S Deníkem se na akci můžete dostat zdarma. Stačí do nedělních 12 hodin správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při losování.

Odpovědi zasílejte na marcela.soumarova@denik.cz.

Soutěžní otázka zní: Co se nachází uvnitř vodnářského zvonu?