Vítězného uchazeče nabídkového řízení vybrala včera rada města v režimu mimořádné situace poté, co smlouvu městu vypověděl Dopravní podnik Ústeckého kraje (DPÚK).

Radní zároveň schválili obsah smlouvy o zajištění veřejné služby s touto společností, jejíž součástí je i výše jízdného. Důsledkem je, že od 1. ledna dojde k jeho zvýšení ze současných osmi na deset korun a v případě dětí od šesti do patnácti let z nynějších čtyř na pět korun. „K navýšení ceny, která byla dlouhodobě ve srovnání s okolními městy podprůměrná, dochází po dlouhých letech. Důvodem jsou změny daňové sazby a také růst cen pohonných hmot,“ vysvětlil místostarosta Litoměřic Karel Krejza.

„Pokud si ale občané u dopravce zakoupí čipovou kartu, budou mít jízdné o dvacet procent levnější, tedy na současné úrovni,“ upozornil druhý místostarosta Jan Szántó. Čipové karty vydané DPÚK vymění jejich držitelům nový dopravce zdarma, na náklady města. V průběhu prvního čtvrtletí příštího roku si mohou i noví zájemci zakoupit čipovou kartu, a to za zaváděcí cenu 60 korun. Poté se její cena zvýší na standardních zhruba 160 korun. O výměnu původní či o novou čipovou kartu lze požádat v litoměřické kanceláři dopravce BusLine, v areálu bývalého ČSAD v Českolipské ulici, později pak přímo i u řidičů linkových autobusů. Karty nebudou časově a termínově ohraničeny.

Radní zároveň schválili i seznam osob, jež mohou cestovat zdarma. „Zdarma budou přepravovány děti do šesti let v doprovodu dospělé osoby, dětský kočárek s dítětem, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, včetně průvodce a vodícího psa, dále psi podrobující se speciálnímu výcviku, strážníci městské policie v uniformě, senioři starší 70 let, jež se prokáží osobním dokladem, a držitelé stříbrné a zlaté Janského plakety či některé úrovně Zlatého kříže Českého červeného kříže,“ vyjmenoval osoby osvobozené od platby vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Litoměřicích Jan Jakub.

Společnost BusLine hodlá používat nízkopodlažní autobusy s pohonem na plyn, který budou po dostavbě čerpací stanice u mostu generála Chábery tankovat přímo v Litoměřicích a ne až v Ústí nad Labem, jako tomu bylo dosud.

Litoměřice letos stál provoz MHD 2 miliony 750 tisíc korun. Pro příští rok počítá městský rozpočet s částkou 3,2 milionu korun. Město přitom bude hradit dopravci pouze skutečnou kompenzaci ztráty z přepravného.

Eva Břeňová