Jako nepochopitelný vnímají zástupci spolku jedenácti obcí z Litoměřicka a Podřipska RozVRTaná krajina krok krajských zastupitelů, kteří na svém posledním zasedání dali zelenou žádosti Správy železnic na aktualizaci Zásad územního rozvoje ohledně tří navrhovaných variant vysokorychlostní trati (VRT) z Prahy do Drážďan. Jde podle nich proti zájmu samotné VRT i dotčených obcí. 

Správa železnic nyní může po souhlasném stanovisku zastupitelů dva roky zpracovávat podklady pro tři nově navržené varianty trasy v kraji s porovnáním s původní trasou, která je už více než deset let schválená v Zásadách územního rozvoje (ZÚR). Spolek chce rozhodnutí krajských zastupitelů nyní projednat s advokáty a dalšími odborníky. Podle něj je v rozhodnutí závazek kraje provést danou aktualizaci. 

„Dále budeme jednat s politiky včetně členů vlády o tom, aby byly posuzovány i zamítnuté alternativy, a aby původní trasa v Zásadách územního rozvoje nebyla pouze pro porovnání. Umožnila by větší rychlost VRT a měla by významně méně negativních dopadů na kraj,“ reagoval spolek, který proti nově navrženým třem trasám vystupuje.  

Vítězem soutěže na terminál VRT u Roudnice je studio Rusina Frei architekti, Martin Frei a Martin Rusina spolupracovalli i s dalšími experty, krajinářem Petrem Tejem a stavebními inženýry Josefem Filipem a Vítem Ondráčkem.
Pod nohama vlaky, v dáli Říp. Železničáři ukázali návrh terminálu VRT

Jak vysvětlila zakladatelka spolku a starostka Chodoun Marie Cimrová, obec se nachází v blízkosti řeky Labe v záplavovém území a do-dnes neexistuje žádný průzkum, jak tuto situaci stavba ovlivní a zda bude realizovatelná. 

„V letech 2002, 2006 a 2013 jsme byli zasaženi povodní. Navíc tu máme rozmanitou a zemědělskou krajinu, která bude případnou stavbou VRT zničena,“ upozornila. Podle ní jsou všechny tři varianty pro obce v polabské nížině devastující. 

Drogerii, oblečení nebo dětskou výživu nosili dárci do sbírky Komunitního centra Bavlnka v Úštěku. Ještě večer všechny věci putovaly na ukrajinskou hranici.
Litoměřicko drží s Ukrajinou. Lidé nosí na sběrná místa drogerii i oblečení

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller před samotným hlasováním zastupitelů několikrát zopakoval, že s odsouhlasením žádosti Správy železnic na aktualizaci ZÚR se nerozhoduje o žádné konkrétní navržené trase, ale jen o jejich posouzení. „Neříkáme, kudy ta trať povede. Jen se chceme dostat k podkladům, které potřebujeme k dalšímu rozhodování,“ uvedl hejtman. 

Nikdo s nimi nepočítal

Dotčeným obcím vadí, že nové tři varianty vedou územím, se kterým se pro výstavbu vysokorychlostní trati nepočítalo a jsou ve střetu s již existující či plánovanou zástavbou. Původně navržený koridor VRT zanesený v ZÚR ale nepočítá s přímým napojením Ústí nad Labem. 

Ředitel odboru přípravy vysokorychlostních tratí Správy železnic Martin Švehlík při jednání zastupitelstva uvedl, že Správa železnic chce pokračovat ve vysvětlování vedení nově navržených tras, a to i na základě zpřesňování dokumentace. 

Výsledkem aktualizace Zásad územního rozvoje podle něj bude, která z navržených variant je skutečně technicky realizovatelná.