Důvodem tohoto omezení povoleného Státní plavební správou, je pořádání rychlostních závodů sportovních motorových člunů Roudnický trojúhelník. Pořadatel závodu musel úpravou časů rozjížděk zajistit plynulé proplutí pouze větším lodím, nahlášeným z plavebních komor v Roudnici a ve Štětí, všichni ostatní si museli počkat. Na hladký průběh akce dohlížela hlídka s megafonem a vysílačkou na kanále č.10, která dávala informace vůdcům plavidel. Bylo se však nač dívat. Fotografie ze samotných závodů naleznete na webových stránkách Deníku.