Jak přiblížila starostka Andrea Svobodová Křešová, jsou Prackovice prameny pověstné. Síť podzemních vod ale v minulosti velké problémy nepředstavovala.
„Nyní bojujeme s tím, že kvůli stavbě dálnice D8 byly prameny odvedeny někam, kam jsme nepotřebovali. A tam, kde by měly být, nejsou. Výsledkem je mimo jiné to, že nám vyschl rybník,“ popsala trable v obci starostka.

Zdroj: DeníkV roce 2014 se v Prackovicích, které leží ve svahu asi osm set metrů pod dálnicí D8, prováděla protipovodňová opatření. Jejich součástí bylo také vyčištění rybníka, tak aby dokázal pojmout co nejvíce vody.

„A náhle po instalaci štěrkových stěn při dostavbě dálnice nad námi se stalo to, že pramen, který proudil do rybníka, je poloviční a ztrácí se někde na půli cesty. Naopak na druhé straně obce vyvěrá pramen a teče rovnou do kanálu. Přitom je to krásná pitná voda,“ uvedla Andrea Svobodová Křešová a vysvětlila, že při zajišťování svahu pod dálnicí a stabilizačních opatřeních byly spodní prameny odvedené co nejhlouběji pod zem a do ústí, jež vede do Labe.

U litochovického kulturního domu je nový výčep s pergolou.
FOTO: Kulturní dům v Litochovicích žije i díky výčepu. Obec chystá opravu fasády

Podle starostky jsou současné problémy s vyschlým rybníkem i důvodem špatného plánovaní. Domnívá se, že voda mohla být svedena právě do rybníka. „Pokoušeli jsme se vyvolat jednání, aby se prameny obnovily. Odezva je však špatná,“ poznamenala starostka s tím, že i v současné době obec hledá řešení, jak vodu do rybníka zase vrátit.

Jednou z možností může být například pokus o obnovu asi kilometr dlouhého koryta nebo převést vodu z aktivního pramene na druhé straně obce.

Současný stav trápí také Eleonoru Fialovou, která má v sousedství rybníka chatu, kam od roku 1990 jezdí z Ústí nad Labem. „Je to už tak tři čtyři roky, co začala voda ubývat. Je nám to moc líto, byl to pěkný rybník plný vody a ryb. I kachny tu žily,“ vzpomněla seniorka, které spodní voda vyvěrá i na její zahradě. „To co přetéká, tak šlo také do rybníka, ale dnes už to je pouze pár kapek,“ dodala.

Při dostavbě posledního úseku D8 došlo 7. června 2013 po vytrvalých deštích k masivnímu sesuvu půdy. Svah se utrhl právě poblíž Prackovic. O rok později bylo zahájeno odtěžování půdy a odvodňování. V roce 2015 pak začala druhá etapa sanace. Provoz v úseku Bílinka – Řehlovice byl zahájen v prosinci 2016, do září roku 2017 byl kvůli nestabilnímu podloží a dokončovacím zajišťovacím pracím veden provizorně.