Včera se podařilo k řešení problémů uskutečnit první krok, na popud radnice a na pozvání Vodoprávního úřadu Litoměřice se k hrázi rybníka dostavili ještě zástupci Státního pozemkového úřadu, Rybářství Doksy a Lesů ČR.

Hovořilo se o vzájemných vztazích těchto institucí k vodnímu dílu a k jeho užívání. Problémem není ani tak vlastnictví k pozemkům na souši, ale hlavně na dně rybníku. Největší část spravuje Státní pozemkový úřad, který rybník pronajímá společnosti Rybářství Doksy.

ÚČASTNÍCI SCHŮZKY si prohlížejí výpusť, která je ve špatném technickém stavu.

„Měli jsme tu před týdnem jednu událost, která koresponduje s dnešním setkáním. Ve středu dopoledne praskla jedna polka na výpusti rybníku a voda začala nekontrolovaně vytékat a zatápěla nivy ve městě po obou stranách Červeného potoka. Díky zásahu hasičů, pomoci Policie ČR a nakonec i pracovníků Rybářství Doksy se podařilo porouchané místo utěsnit a zabránit větším škodám. Nedovedu si představit, kdyby k poruše došlo v noci. Z rybníka vytékalo odhadem třikrát tolik vody, co při kontrolovaném vypouštění před výlovem. Navrhujeme, aby se i toto místo vybavilo čidlem napojeným na varovný systém protipovodňových opatření," uvedl Pavel Kundrát.

Účastníci setkání konstatovali, že výpusť je skutečně ve špatném technickém stavu a je nutné ji opravit. Zástupce Lesů ČR doporučil, aby Státní pozemkový úřad nechal nejprve ke stavbě vypracovat odborný posudek, od kterého by se odvíjel další postup.

Na schůzce se hovořil také o potřebě odbahnit rybník. V současné době jsou v Česku k tomu vytvořeny ideální podmínky, jak získat dotace. V případě Chmelaře je však postup vlivem velkého počtu vlastníků pozemků komplikovanější.