Podle dostupných informací je rybník, respektive pozemky pod hladinou, rozparcelován mezi zhruba dvacet vlastníků. Téměř polovinu spravuje Státní pozemkový úřad, čtvrtinu Rybářství Doksy a o zbytek se dělí město Úštěk s ostatními vlastníky. Faktem je, že nutnou opravu si žádá hráz a vypouštěcí zařízení.

„Dohodli jsme se, že ředitel Libor Pitro svolá na konec března nebo začátek dubna schůzku, na kterou pozve zástupce pozemkového a vodoprávního úřadu a společně si prohlédneme kritická místa, prodiskutujeme možnosti čištění rybníku a dalšího využití vodní plochy. Vím, že problémy s užíváním Chmelaře se nevyřeší hned při této schůzce, ale nemůžeme také nečinně vyčkávat. Chceme, aby se věci hnuly," říká Pavel Kundrát, starosta města.

Zájmem města je iniciovat setkání správců a uživatelů vodních toků a nádrží v regionu, jako jsou rybníky Chmelař a Barvíř, potoky Červený a Úštěcký, se starosty dotčených obcí s cílem vytvořit smysluplný provozní řád. Rybník Chmelař o ploše 67 hektarů vznikl v 60. letech minulého století na místě po středověkém Velkém rybníku. Po padesáti letech by si už zasloužil důkladnou revitalizaci. Letos si město spolu s veřejností připomene 55 let od založení první tamní pláže.