„V současné době připravujeme podklady pro uzavření dodatku číslo tři, který by měl detailně připravit veškeré operace související s převzetím závodu litoměřické nemocnice,“ popsal další postup při převodu nemocnice v Litoměřicích předseda představenstva KZ Jindřich Zetek.

Podle jeho slov by se mělo jednat o poslední dodatek, po němž by mělo následovat už samotné převzetí této nemocnice Krajskou zdravotní. Ta tak bude od dubna sdružovat sedm nemocnic v šesti okresech Ústeckého kraje, kromě okresu Louny bude mít alespoň jednu nemocnici v každém regionu. Pouze na Děčínsku budou spadat pod KZ dvě nemocnice, kromě špitálu v Děčíně pod její křídla míří i zařízení v Rumburku.

Lužická nemocnice v Rumburku vydrží ve správě Krajské majetkovépouhé tři měsíce. Ta totiž nyní připravuje pachtovní smlouvu s Krajskou zdravotní, která by měla správu největší nemocnice na Šluknovsku převzít od dubna. Později by ji měla také koupit. To má umožnit snadnější vykrývání nedostatku personálu v rumburské nemocnici.

Lužickou nemocnici měla původně koupit od Krajské majetkové, která se zabývá správou nepotřebného majetku hejtmanství, Krajská zdravotní už k 1. dubnu. Prodej ale bylo nakonec nutné odložit, přesto bude Lužická nemocnice od začátku druhého čtvrtletí do struktury KZ začleněna. „Po zralém zvážení možností a lhůt jsme navrhli mezikrok, který by se opíral o pachtovní smlouvu. Předpokládáme, že by nemocnice byla KZ propachtována a následně by se připravoval prodej,“ uvedl Jindřich Zetek. Na samotný prodej by pak mohlo dojít k 1. červenci.

Pacht umožní Krajské zdravotní mít vliv na kvalitu poskytované zdravotní péče dříve, než toto zařízení koupí. To umožní nasadit personální i technické zdroje tak, aby nemocnice vyhověla všem právním normám. „Zdroje KZ jsou větší, takže máme ambici tomu pomoci. Proto na převzetí rumburské nemocnice tak spěcháme,“ doplnil Zetek.

Na výpomoc by připadali v úvahu lékaři z jiných nemocnic než z Děčína. Místní nemocnice je totiž už nyní velmi často přetížená i proto, že pečuje o pacienty ze Šluknovského výběžku, o které se dříve starala Lužická nemocnice.

Pro celý Šluknovský výběžek je poměrně brzké začlenění Lužické nemocnice pod křídla KZ dobrou zprávou. I proto, že by zde měly být zachované současné primariáty, tedy chirurgie, interna, dětské oddělení a gynekologie. „Je to konečně dobrý signál, protože nedostatek personálu trápí tuto nemocnici dlouhodobě. Je to pozitivní zpráva nejen pro obyvatele regionu, ale třeba i pro lidi, kteří by měli zájem v této nemocnici pracovat,“ připomněl předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

Nemocnice v Rumburku se dostala do velkých finančních problémů před několika lety, její každoroční ztráta postupně rostla až k více než padesáti milionům korun za rok 2018. Tuto částku ale předloni městští zastupitelé odmítli zaplatit a Lužická nemocnice v létě 2019 zamířila do insolvence. Z té ji loni vykoupil kraj, který za tři budovy zaplatil 63 milionů korun.