Tento stylový mlýn, který byl vystaven před rokem 1749, získala Asociace TOM do svého užívání od Správy účelových zařízení Socialistického svazu mládeže v v roce 2008, po dlouhých peripetiích se Oparenský mlýn stal majetkem Asociace TOM.

Tomíci sepsali žádost o finanční podporu od Evropské unie a následně, ve spolupráci se saskými přáteli, začali s rekonstrukcí mlýna.

Díky přeshraniční spolupráci mohla asociace zažádat o evropské prostředky z Programu Cíl 3 – ČR-–Sasko, které měly pomoci zrekonstruovat Oparenský mlýn ve středisko environmentální a kulturní výchovy.

Zde se členové obou spolků budou scházet na společných brigádách, kurzech, seminářích či turistických výpravách.