„Návrh řeší potřebu společných opatření technického a organizačního charakteru, a to i opatření pro ochranu přírody a krajiny před zahájením projektových prací na návrhu nového uspořádání pozemků,“ sdělil vedoucí odboru rozvoje, výstavby a správy majetku Robert Czetmayer.

Podle zástupce města se řeší především lokalita Nových Kopist. „Navrhované prvky plánu společných zařízení tvoří především rekonstrukce i novostavby sítě polních cest pro zajištění přístupu na pozemky,“ řekl Czetmayer.

„Dále se jedná o návrh prvků protierozní ochrany pozemků a upřesnění nebo vyřešení návrhů komplexní pozemkové úpravy s návrhy dříve vypracovaných dokumentací územních systémů ekologické stability.“

Tato opatření se týkají i cesty v Litoměřické kotlině, která protíná tamní golfové hřiště. Pozemky jsou ve vlastnictví města. „Víme o tom, že nájemce by měl zájem areál rozšířit. Zatím jsme to neřešili, ale plochy dosud pro golf nevyužívané lze použít,“ dodal Czetmayer.

„Uvažujeme o tom, že vybudujeme osmnáctijamkové golfové hřiště, členové klubu taková přání mají,“ řekl nájemce a jednatel provozovatele hřiště Jiří Hamr.

„Zatím co vím, tak se připravuje dlouhodobý plán na využití lokalit okolo Terezína. Až podle toho, jak bude vypadat a po jednání s městem, jsem připraven na rozšíření.“

Podle Hamra je ale zatím mnoho nezodpovězených otázek. „Město je vlastník. Dříve než za rok to nevidím.“