Ta provádí opravy výtluků tzv. tryskovou metodou. Pokud je výtluk velký a vrstva asfaltu silnice dostatečně silná, díra se frézuje, položí se na ni nový asfalt a provede se emulzní nátěr.

Silnic s dostatečně silnou vrstvou asfaltu je ale ve městě málo. V Roudnici jsou silnice tvořeny hlavně dlažbou, na které jsou naneseny slabé vrstvy asfaltu.
Hlavní průtahové komunikace městem bude opravovat Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, která je má na starosti.