Jaké investice nyní ve Velemíně chystáte?
Začali jsme se stavbou nové školní družiny, protože ta současná ve škole už přestává kapacitně stačit. Družina bude stát na místě bývalé školní jídelny, kterou jsme původně chtěli přestavět, ale kvůli špatnému stavu jsme se ji nakonec rozhodli zbourat. V současné době už je hotová nová základová deska. Chystáme také rekonstrukci školní tělocvičny a máme připravený projekt na víceúčelové hřiště v prostoru za školou. Tam jsou náklady spočítané na přibližně 12 milionů korun, takže budeme muset počkat na vhodný dotační titul. Vzniknout tam má atletická dráha s umělým povrchem, venkovní šatny a sociální zázemí.

Zdroj: DeníkKolik žáků nyní základní školu navštěvuje?
V současné době asi 150, a kromě místních, sem dojíždějí také děti ze sousedních obcí, například z Chotiměře nebo Sutomi. Jsme za školu rádi. Myslím, že funguje dobře a vzkvétá. Před pár lety tam vznikly nové učebny přírodních věd, ve třídách jsou interaktivní tabule a obnovou prošla i zahrada, kde je venkovní učebna.

Ve Velemíně máte sběrný dvůr, který mohou využívat i okolní obce. Za jakých podmínek?
Máme s nimi uzavřené smlouvy s tím, že platí podle množství odpadu, který sem jejich občané přivezou. Jsou to v podstatě náklady, které my následně uhradíme svozové službě, která odpady ze sběrného poté odváží. Dále se podílí také na mzdových nákladech, opět v takovém poměru, jakou činí množství odpadu z jednotlivých obcí.

Současný stav bývalé zájezdní hospody s hospodářským dvorem ve Velemíně.
FOTO: „Ostudu“ Velemína plánuje obec opravit a vdechnout jí nový život

Jaké obce tuto službu využívají?
Jedná se o sedm obcí - Chotiměř, Vchynice, Žim, Bořislav, Lukov, Vlastislav a Podsedice. A samozřejmě také všechny naše místní části. To množství odpadu, který se tam odkládá, každoročně stoupá. Stejně jako odpady z našich obcí, které svážíme naším svozovým vozem z rozmístěných kontejnerů. Odpady budou do budoucna velký problém. Už 15 let máme poplatek za odpad 450 korun ročně. Do tohoto systému obec každý rok doplácí 1,5 milionu korun. Do budoucna se zřejmě zdražení poplatku za odpad bohužel nevyhneme. I když se snažíme třídit a motivovat k tomu i obyvatele, limit 200 kilogramů směsného odpadu na osobu ročně je nesplnitelný.

Okolí Velemína patří mezi velmi navštěvovanou lokalitu. Přináší vám turistický ruch i nějaká negativa?
Co nás hodně trápí, je parkování aut turistů, kteří sem zamíří. Týká se to prakticky všech nástupních bodů na známé přírodní zajímavosti. Milešovka, Boreč a v podstatě i Lovoš jsou na našich katastrech. Zvýšený nápor turistů, hlavně v době covidu, znamenal neřízené parkování, ať už v obcích nebo v jejich okolí, například na loukách. Často docházelo k tomu, že návštěvníci zaparkovali našim obyvatelům přímo před vraty a odešli na několik hodin na procházku. Objevily se i problémy, kdy kvůli zaparkovaným autům u silnice nemohl projet autobus či sypač.

Máte plán jak to řešit?
Vytipovali jsme vhodné plochy, kde chceme ve spolupráci s úřadem územního plánování, odborem dopravy a Správou CHKO postupně vytyčit záchytné odstavné plochy pro auta turistů. Musíme to vyřešit tak, aby byly u nástupních míst, kde jsou turistické trasy nebo udělat propojky, tak aby se turisté na tyto stezky dostali.

Spolek Zubrnická museální železnice pracuje na postupné obnově bývalého horního nádraží v Úštěku. O víkendu se tam konala pravidelná veřejná brigáda.
FOTO: Bývalé horní nádraží v Úštěku mají do budoucna oživit jízdy na drezínách

Před několika lety jste začali opravovat barokní altán v zámeckém parku v Milešově. Jak rekonstrukce této památky pokračuje?
V současné době je hotová vazba a střecha. Na etapu, která má zahrnout nová okna a dveře, jsme zatím bezúspěšně žádali o dotace. Loni nám kraj dal 100 tisíc, které jsme ale s díky odmítli, protože by tato částka na nutné opravy nevystačila a ze svého si to celé nemůžeme dovolit.

Je zámecký park přístupný lidem?
Část ano. Od doby, kdy jsme ho získali do vlastnictví, se ho snažíme postupně dát dohromady. Vyřezáváme tam náletové dřeviny a pravidelně sekáme trávu.

Máte ve Velemíně a jeho místních částech nějaké rozvojové lokality nebo volné obecní parcely?
Obecní parcely, kde by se dalo okamžitě začít stavět, momentálně nejsou. Máme sice plochy, které jsme získali od Státního pozemkového úřadu, kde začínáme připravovat urbanistické studie na jejich zasíťování, ale to bude v horizontu dalších let. Od vzniku nového územního plánu v roce 2008 ale ve Velemíně a jeho místních částech vyrostlo zhruba 60 až 70 nových rodinných domů. Snaha o stabilizaci populace se tedy povedla a zároveň jsme tím i vyřešili, že nám nezavřeli školy. Měli jsme tu málo dětí. S dotační podporou jsme také postavili nebo vybudovali ve stávajících objektech i obecní byty. Nyní jich máme více než 70.

Starosta Straškova-Vododchod Ondřej Švec.
Do školy bychom mohli investovat neustále, říká starosta Straškova-Vodochod

Jsou obsazené?
Ano, všechny. A máme dalších 25 žádostí. Ta poptávka je velká, ale další byty nyní nejsme schopni realizovat.

Promítl se stavební boom i na „baby boomu“?
Ano, vesnice se rozrůstá. Loni těsně před covidem jsme stihli slavnostně přivítat 19 nových občánků. Letos se narodilo 16 dětí. Tradiční vítání občánků jsme uspořádali v novém objektu na hřišti, který slouží jako zázemí fotbalistům, ale je v něm také společenská místnost, sauna i prostor pro občerstvení.