Ve vesnici obklopené Českým středohořím a ovocnými sady nechybí ani základní a mateřská škola, pošta, restaurace a další služby. Tamní starosta Libor Konvalinka v rozhovoru mluví například o tom, proč obec v nejbližší době nechystá velké investice nebo jak se Ploskovic dotkne plánovaná vysokorychlostní trať z Prahy do Drážďan.

Zdroj: DeníkCo v dohledné době chystáte v Ploskovicích nového?
Žádné velké projekty nyní nechystáme, protože jsme nedávno dokončili výstavbu mateřské školy. Školka se sice velmi povedla, ale byla dost drahá. Stála zhruba 31 milionů. I když jsme velkou část nákladů pokryli z dotace, obecní rozpočet to na spoluúčasti stálo také dost peněz. Navíc se při stavbě objevily i nějaké neuznatelné náklady, které šly samozřejmě za obcí. V lokalitě u školky, kde jsou nové rodinné domy, jsme navíc z úvěru dobudovali inženýrské sítě, komunikace a chodníky. Z minulosti ještě máme i část nesplaceného úvěru na bytový dům s číslem popisným 50. Po refinancování máme v současné době přibližně 11 milionů dluhů, a proto se do žádných velkých investic pouštět zatím nechceme.

Přesto v Ploskovicích stavební ruch neutichl, v obci se dokončují například nové chodníky…
Rozjeté projekty se snažíme dodělávat. Patří mezi ně i chodníky, které zčásti hradíme z dotací. První etapa byla od bytového domu na Slovárně po křižovatku. Nyní se dokončují chodníky uprostřed obce a ve třetí, poslední etapě připravujeme výstavbu chodníků ve směru na Těchobuzice. Ta bude teoreticky nejlevnější, protože je to nejkratší úsek. Podali jsme si i žádost o dotaci na dokončení fasády na obecním úřadě, kde chybí opravit jeho severovýchodní část. Z těch menších chystaných akcí je to například instalace workoutového hřiště v Těchobuzicích, průběžné osazování veřejných míst zelení nebo zastřešení autobusové zastávky u bytového domu na Slovárně.

Řada obcí se potýká s výpadkem příjmů z rozpočtového určení daní. O kolik přišly Ploskovice?
Predikce toho, o kolik se nám jen v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy sníží příjmy, je dva miliony korun. Což je samozřejmě dost. V rámci průběžných kompenzací jsme za část loňského a letošního roku zatím jednorázově dostali půl milionu. A nyní jsme na první čtvrtletí dostali 27 tisíc korun. Musíme tedy šetřit a pečlivě sledovat vývoj ekonomiky a podle toho se chovat.

Víte už kde ušetřit?
Společně s místostarostou jsme uvažovali nad úsporou v rámci veřejného osvětlení. Přemýšleli jsme, že zvolíme novější LED technologii, která by za energie přinesla až dvě třetiny úspor. Nicméně by tomu musela předcházet počáteční investice. Přibrzdili jsme také kulturní akce, jejichž konání však znemožňuje i covid. Omezili jsme se tedy jen na pořádání dětského dne a v létě uvažujeme o letním kině.

Máte „v šuplíku“ i nějaké dlouhodobé projekty?
Obec má nakoupené nějaké nemovitosti, které bychom rádi zrevitalizovali. Hotová je například studie na dům stojící na křižovatce směrem na Myštice a Těchobuzice. Projekt počítá s tím, že by tam mohlo vzniknout jakési multifunkční centrum, kde by našly zázemí místní spolky. Na posledním zasedání zastupitelstva jsem ale kolegům navrhl, že pro nás to není ekonomicky zajímavé a bylo by vhodnější tam vytvořit obecní byty. I kdyby tam nájemníci platili nižší nájmy, obci by to finance přineslo. Společenské prostory navíc k dispozici máme v jiných objektech.

Kolik mají Ploskovice obecních bytů?
V bytovém domě na Slovárně je jich šestadvacet. Dalších šest pak v obecní bytovce a tři ještě v podkroví obecního úřadu. I když na tom s byty nejsme špatně, je po nich pořád poptávka.

Mezi lidmi je obecně velký zájem také o stavební parcely. Máte v Ploskovicích nějaké volné?
Zájemci mi volají neustále. Není týden, aby mi někdo s dotazem na parcelu nezavolal. Máme nyní vytipované místo, které se nachází v trojúhelníku na okraji obce směrem na Maškovice. Vzniknout by tam v budoucnu mělo celkem devět parcel, každá o velikosti 900 až 1000 metrů čtverečních.

Ploskovice patří mezi dotčené obce, kterých se týká plánovaná výstavba vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan. Víte, jak vás takzvaná VRTka zasáhne?
Do našeho katastru bude vstupovat v místech pod ploskovickým vlakovým nádražím a povede pod sady směrem na Maškovice. Jak jsem se díval na výškové poměry, tunel pod námi by měl vést poměrně hluboko. U Maškovic je to 60 až 70 metrů pod povrchem. S okolními obcemi jsme se však do jednání se zástupci Správy železnic zapojili. Především kvůli tomu, aby nám garantovali, že nepřijdeme o spodní vody.