Do funkce ředitele litoměřické nemocnice jste nastoupil loni na podzim. V jaké kondici je nemocnice a kde vidíte její největší klady a naopak i slabiny?
Jsem přesvědčen, že nemocnice je v dobré kondici. Pokud bych měl uvést některé klady litoměřické nemocnice, tak mezi ně patří dlouhodobě vyrovnané hospodaření, celá řada získaných dotačních titulů, plnění podmínek pro akreditace ke vzdělávání zdravotníků, statut iktového centra, zvládnutí všech dosavadních covidových vln a další. Naopak, mezi největší slabinu patří nedostatek personálu, který je však problémem celého zdravotnického systému, to se netýká pouze naší nemocnice.

Zdroj: DeníkJak je na tom v tomto směru nemocnice v Litoměřicích? Můžete přiblížit, kolik tu k ideálnímu stavu chybí lékařů, sester a dalších zdravotnických pracovníků?
Jako většina poskytovatelů lůžkových zdravotních služeb, tak i litoměřická nemocnice by navýšení počtu zdravotnického personálu uvítala. Nejsložitější situace je v kategorii lékaři a všeobecné sestry, nicméně tento stav je odrazem celkové personální krize těchto profesí v celém zdravotnickém systému. Pokud mám být konkrétní, tak ke zlepšení komfortu při poskytování péče bychom uvítali zvýšení počtu lékařů o deset a sester o třicet.

Máte nějaký recept na to, jak tuto problematiku řešit?
Tím, že se jedná o systémový nedostatek, tak účinných řešení moc není. Každopádně se chceme i nadále soustředit na vytváření atraktivních pracovních podmínek pro stávající personál a tyto podmínky pak aktivně nabízet při vyhledávání uchazečů. Chceme také dále využívat spolupráce s lékařskými fakultami a se zdravotnickými školami. Nezanedbatelnou roli určitě sehrávají i nemalé náborové příspěvky, stipendia a další zajímavé benefity, které nabízíme.

Ilustrační foto.
Třetí dávku má v kraji více než 212 tisíc lidí. Očkovalo se už 1699 nejmladších

Na co se chcete do budoucna z vaší pozice primárně soustředit?
Jedním z hlavních cílů je stabilizace stávajícího personálního zajištění nemocnice a získávání nových zaměstnanců. Bez odborného personálu, sebelépe vybavená nemocnice, poskytovat zdravotní služby nemůže. Velký důraz chceme také věnovat bezpečnosti personálu. V poslední době bohužel, jak verbálních, tak fyzických útoků přibývá.

Do provozu nemocnic napříč republikou výrazně zasáhl koronavirus. Omezovaly se plánované operace i neakutní péče na některých odděleních. Jaká je v tomto ohledu situace v litoměřické nemocnici nyní?
Vzhledem k vývoji covidové situace jsme byli nuceni plánovanou péči k v závěru listopadu 2021 omezit, přičemž nejvíce se toto opatření dotklo oddělení ortopedie. Pevně věříme, že v brzké době bude možné tuto péči našim pacientům opět poskytovat bez omezení.

Odborníci varují před nacházející vlnou varianty omikron. Všichni si dobře pamatujeme přeplněná covidová oddělení loni na jaře i na podzim. Připravujete se v Litoměřicích na možnost, že se bude tato situace opakovat?
Ano, i na tuto možnost se připravujeme, přičemž všechna opatření jsou prováděna v souladu s aktuálními pokyny krajského koordinátora intenzivní péče, a to v rámci celé společnosti Krajské zdravotní.

Obsluha kontroluje potvrzení o očkování proti covidu u hosta restaurace. Ilustrační foto
Tečka komplikuje život kinům, divadlům i restauracím v kraji. Lidé nechodí

Loni na konci roku pomáhali na covidovém oddělení litoměřické nemocnice vojáci. Využíváte služby armády i v současné době?
Pomoc Armády České republiky i nadále využíváme, s jejich službami jsme velmi spokojeni a dovolujeme si vyjádřit poděkovaní za tuto pomoc.

Čekají letos litoměřickou nemocnici nějaké investice? Pokud ano, jaké?
V loňském roce se nám podařilo získat necelých 150 milionů korun na obnovu přístrojového vybavení, přičemž jde o nákupy desítek přístrojů sloužících jak k diagnostice, tak k vlastní léčbě. Pořízení přístrojů bude probíhat zejména v letošním roce, poslední dodávky budou uskutečněny v počátku roku 2023. Naším stěžejním úkolem pro nejbližší období však je získat finanční prostředky z dotačního titulu v řádech desítek milionů korun na vybudování urgentního příjmu. Ten bychom rádi přestavěli na moderní pracoviště s vysokým komfortem jak pro pacienty, tak pro zaměstnance.