K vyššímu počtu nakažených lidí než ve zbytku kraje tu kromě seniorů z litoměřického Domova U Trati podle nových zjištění přispívají i ti, kteří hlavně z jižních částí tohoto okresu dojíždějí za prací do metropole. Potvrzuje to ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková.

Mluví se o chytré karanténě, o co jde? Můžeme ji čekat i v našem kraji?
Rozjedeme ji tento týden, spolupracujeme s odběrovými týmy armády a s vojenskými mediky. Projekt chytré karantény se bude lišit od našeho běžného šetření pomocí trasování v tom, že díky poskytnutí telefonního mobilního čísla vyšetřovaného nám vojáci budou umět udělat jeho takzvanou vzpomínkovou mapu. A ta nemocnému pomůže, aby si vzpomněl, s kým přišel do kontaktu během posledních pěti dnů.

Jak jsou teď na tom s ohledem na koronavirus domovy seniorů v regionu?
Měli jsme tu vícero zařízení sociální péče, kde se objevily ojedinělé případy nákazy. Většinou u personálu, ale i u klientů. Pokud k tomu došlo, ihned byli vyšetřováni kompletně jak personál, tak klienti domovů, a to opakovaně. Jsme poměrně příjemně a hodně překvapeni, že onemocnění se tady nešíří po desítkách, jak jsme očekávali, ale zůstává na ojedinělých případech. Tu situaci nechci zakřiknout, ale zatím se domníváme, že personál těchto zařízení velmi důsledně používá ochranné prostředky, a to napomáhá zastavení šíření onemocnění.

Objevily se zprávy, že jsou nakažení mezi zaměstnanci litoměřické nemocnice. Je to tak?
Ano, jde o zdravotní sestry i několik lékařů. Jedná se většinou o nákazy od pacienta, kterého přijali z úplně jiného důvodu. Bylo třeba mu poskytnout intenzivní péči a pacient neprojevoval známky infekčního onemocnění.

Co následovalo?
Personál se musel nechat vyšetřit. Karanténa byla nařízena tam, kde to bylo možné. Ale je tu i několik zdravotníků, kteří jsou nezbytní pro chod oddělení, a ti pracují v režimu vysoké ochrany.

Vrací se do Ústeckého kraje velké množství Čechů ze zahraničí?
Přes ministerstvo zahraničních věcí se k nám vracejí repatrianti z celého světa, a to autobusy nebo i letadly do Drážďan či Berlína a pražské Ruzyně. Díky policii dostáváme seznamy těch lidí, policie nám i ztotožňuje a upřesňuje jejich adresy. A pokud to lze, poskytují i telefonní čísla a my těmto osobám potom nařizujeme 14denní karanténu. Vracejí se spíše jednotlivci, ale sem tam i nějaká početnější rodina.

Máte zprávy o nedodržování některých vládních nařízení u lidí v regionu?
Dostáváme od Policie ČR i městské policie různých obcí oznámení o přestupcích, ať už nedodržení nařízení používat roušky nebo hodin pro nákup potravin pro osoby nad 65 let či zákazu shlukování.

Kromě chytré karantény se mluví o plošném testování. Bude se týkat i kraje?
Bude se týkat především Litoměřic. Nejspíš byly vybrány proto, že jsou z okresu s nejvyšším výskytem onemocnění v našem kraji. Proto lze předpokládat, že tam pravděpodobně bude i nejvyšší záchyt osob, které onemocnění prodělaly nebo ho prodělávají bezpříznakově. A že možná to jsou ty zdroje, od kterých se nakazí ostatní.

Jaký je důvod největšího zamoření Litoměřicka koronavirem?
V anamnéze nakažených se nám objevuje velmi často informace o lidech z tohoto okresu, kteří jsou zaměstnaní v Praze.

Koronavirus v nemocnicích
Kromě zdravotníků litoměřické nemocnice se nákaza Covid-19 před 14 dny objevila také na interně teplické nemocnice. Jak po úterním krajském krizovém štábu informoval hejtman Oldřich Bubeníček, případy nákazy se potvrdily také v žatecké nemocnici. „Přibylo tu devět nových případů u pacientů, podle ředitelky krajské hygienické stanice se ale jedná o očekávaný nárůst, protože všichni byli dříve ve styku s pozitivně testovanou osobou,“ řekl hejtman s tím, že zdravotnický personál zasažen nebyl.