Úřad územního plánování se stavbou souhlasí, investor se tak obrátil na krajský úřad. Tamní odbor životního prostředí a zemědělství nyní projekt posuzuje v rámci procesu vlivu na životní prostředí (EIA). Námitky proti stavbě může kdokoliv písemně adresovat do 19. února na ústecký úřad.

Podle dokumentů, které má Deník k dispozici, vyplývá, že lovosický úřad se stavbou souhlasí. V oznámení se objevují jen dva požadavky: Investor musí prokázat, že záměr podstatně nebude rušit bydlení a hluk nesmí být větší než 50 dB. To je ale zákonný limit.

Investor plánuje zahájit výstavbu areálu na podzim 2012, provoz by měl startovat od léta 2013.

Objekt Volvo centra bude sloužit pro záruční prohlídky nákladních vozidel, předprodejní servis a předávání nových nákladních vozidel, diagnostiku vozidel, budou zde prováděny plánované údržby, běžné opravy nákladních vozidel, mytí nákladních vozidel a autobusů, výměny olejů a mazání.

Ve dvousměnném provozu má v areálu pracovat celkem 40 lidí. Nákladní autodoprava a osobní doprava návštěvníků bude probíhat v pracovních dnech v období od 7 do 21 hodin, areál bude otevřen už v 6 hodin a uzavřen ve 22 hodin.

Umístění areálu Volvo Trucks centrum.

Nejbližší obytný dům se od areálu nachází ve vzdálenosti asi 250 m.

Hlavní vjezd do areálu je navržen ze Siřejovické ulice, kde bude napojena příjezdová areálová komunikace. Před vjezdem do areálu má být zřízeno parkoviště pro osobní automobily.

Z podkladů investora vyplývá, že do areálu by mělo zajíždět 50 vozidel a 8 autobusů denně.

Z pohledu životního prostředí investor si je vědom, že své okolí zatíží automobilovou dopravou, hlukem z provozu areálu a emisemi z plynové kotelny. „V průběhu přípravy staveniště i vlastní výstavby areálu půjde o vliv v důsledku zvýšené hlučnosti, prašnosti, výfukových plynů aut při stavebních pracích a při dopravě stavebních a konstrukčních materiálů,“ píše se v záměru.

Záměr postavit Volvo Truck centrum byl v Lovosicích poprvé představen přesně před rokem, na tehdejším veřejném projednávání od občanů Nového Klapý zazněly vesměs negativní reakce. Obavy jsou zejména z toho, že rodinné domy jsou postupně obklopovány průmyslovými podniky i silnicemi a železniční tratí.

V průběhu loňského jara proběhlo ještě několik emotivních zasedání zastupitelstva, avšak v létě a na podzim vše utichlo. Investor mezitím zpracoval projekt a požádal o vyjádření města Lovosice v rámci vyjasnění otázky územního plánu.

„Firma koupila parcelu v roce 2009 od soukromého majitele, který pozemek získal v restituci. Podle územního plánu byl pozemek v té době v průmyslové zóně. Nyní ale při tvorbě nového územního plánu vznikla myšlenka převést pozemek do zóny smíšené, určené jen pro bytovou výstavbu a drobné podnikání. Bude na zastupitelstvu, zda změnu schválí,“ řekl vloni v lednu Jan Hrdlička (VV), lovosický zastupitel, který má na starost územní plán města.