Stávající sběrný dvůr umožňoval občanům odložit pouze velkoobjemový odpad, plasty, papír, sklo a sběrný dvůr v Žižkově ulici je již kapacitně nedostačující.

Hostěraz proto bude rozšířen prostorově i kapacitně. Občané města zde budou nově moci odložit všechny druhy odpadů - například elektroodpady, nebezpečné odpady a odpady ze zeleně. Budou se zde skladovat i uliční smetky.

Město na tuto akci získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady budou necelých 27 mil Kč. a dotace z EU a státního rozpočtu představuje 22 mil. Kč.

„Sběrný dvůr bude fungovat na principu překladiště. To znamená, že veškeré odpady budou následně odevzdány oprávněné osobě k dalšímu využití,“ řekl místostarosta města Luboš Matek.

„Provozní doba sběrného dvora je prozatím bez omezení. V případě omezení provozní doby budeme občany v předstihu informovat,“ řekla referentka odboru životního prostředí Milena Kaánová.

Tomáš Pokorný