Nové prostory v přístavbě za budovou školy byly předány škole do užívání v závěru minulého týdne.

„Tělocvična je hezká. Líbí se mi nové basketbalové koše a elektronická časomíra,“ chválí tělocvičnu žák 4.A Jan Aubrecht.

„Děti ze druhého stupně chodily cvičit na gymnázium nebo na druhou základní školu. V nové přístavbě máme i družinu, která byla dříve v jiné budově. Neriskujeme životy dětí při jejich převádění přes frekventovanou silnici,“ zdůraznil ředitel školy Pavel Vičl.