V II. kole byly vyhlášeny programy Podpora svépomocných a volnočasových aktivit pro rok 2013 a Podpora sociálních služeb a neregistrovaných služeb pro rok 2013. Žádosti o dotace do obou programů jsou přijímány do 4. 10. 2013. Text výzvy včetně všech povinných příloh je na webu města Roudnice n. L.

Bližší informace k podávání žádostí a průběhu zpracování žádostí lze získat u vedoucí odboru sociálních věcí, Mgr. Moniky Legnerové, e-mail mlegnerova@roudnice nl.cz, tel. 416 850 170 a koordinátorky komunitního plánování sociálních služeb a projektové manažerky, Mgr. Terezy Silbernaglové, e-mail tsilbernaglova@roudnicenl.cz, tel. 601 569 631.