Prvořadým úkolem nového šéfa bude personální stabilizace, zejména na chirurgii a dětském oddělení.

Soukup dřív jednal za nemocnice v Sokolově a Ostrově nad Ohří. „Podřipskou nemocnici znám jako kvalitní zařízení poskytující akutní i následnou péči v regionu Roudnice i širokého okolí. Nechystám žádnou revoluci, chci aby nemocnice fungovala a poskytovala kvalitní zdravotní péči, stejně jako dosud,“ uvedl.

Stoprocentním vlastníkem Podřipské nemocnice je nově podnikatel Jakub Zavoral. Na základě opční smlouvy odkoupil druhých 50 procent od Josefa Krajníka. Právě jeho syn Tomáš do této doby nemocnici vedl. O tom, že Krajník musí Zavoralovi svůj podíl prodat, rozhodl v září vrchní soud.

Josef Krajník se tomu do té doby bránil. Po letech teď skončil v roudnickém špitálu také jeho druhý syn, primář chirurgie Ondřej Krajník. Odešel do sušické nemocnice na post zdravotního ředitele a chirurga. Veřejně známý je záměr Zavorala prodat Podřipskou nemocnici společnosti Penta Hospitals.

Zatímco v Podřipské nemocnici došlo ke změnám, jednání o případném převzetí Lužické nemocnice v Rumburku Krajskou zdravotní zatím stojí. Věřitelé špitálu se mají sejít 20. listopadu. Budou jednat především o tom, jak se zadluženým zařízením naložit: zda ho prodat, nebo dát do konkurzu. Rozhodnutí ale mohou odložit.