Získané finanční prostředky budou použity na poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klíč.

„Na dobrou věc lidé mohou přispět hned dvěma způsoby. Buď pomocí sbírkového účtu nebo vhozením mincí či papírových bankovek do sbírkových pokladniček," uvedla Kateřina Štěpánková z Matýsku.

„Jedna z nich je například na recepci centra, druhou lidé pravidelně najdou jednou za měsíc ve stánku Centra Matýsek na místních farmářských trzích."

Centrum chce do sbírky zapojit i podnikatele, kteří by poskytli místo pro pokladničky.